Radar

Experter: Plastvågen i haven kräver krafttag

Med "business as usual" kommer utsläppen av plast om 20 år att motsvara 50 kg plast på varje meter kust runtom hela världen, enligt en ny rapport.

Om utsläppen av plast fortsätter som i dag kommer mängden plast i haven att tredubblas fram till 2040, men om världens länder tar gemensamma krafttag kan utsläppen minska med 80 procent, och det med teknik som finns tillgänglig i dag, enligt en ny analys, rapporterar Eurekalert.

Med målet att ”bryta plastvågen” har en rad experter tittat bland annat på hur koncept för en cirkulär ekonomi kan användas för att möta detta allvarliga miljöproblem. Modellen används redan på nationell nivå i Indonesien, skriver tankesmedjorna Systemiq och Pew charitable trusts som tillsammans med forskare släpper en gemensam rapport och en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science.

Analysen visar att med dagens produktionstakt kommer mängden plast som hamnar i haven att öka under de kommande 20 åren, från dagens 11 miljoner ton per år till 29 miljoner ton per år. Det innebär 50 kg plast på varje meter kust runtom hela världen.

Även om det har gjorts en del framsteg i att åtgärda det globala plastproblemet, så innebär de nuvarande åtgärderna från industrin och regeringar att mängden plast som hamnar i haven bara minskar med runt sju procent fram till 2040.

Brist på återvinning

Ett stort problem är att en stor del av världens befolkning inte har tillgång till en organiserad återvinning av plast, och utan stora åtgärder kommer denna brist omfatta fyra miljarder människor till 2040. För att åtgärda detta krävs att 500 000 personer per dag blir anslutna till någon form av sopinsamling.

– Det finns ingen enkel lösning på plastföroreningarna i haven, men genom snabb och samordnad handling kan vi bryta plastvågen, säger Tom Dillon, miljöchef på Pew charitable trusts, till Eurekalert.

Rapporten lyfter åtta, i dag tillgängliga, lösningar som kan minska plastföroreningen i havet med 80 procent till 2040. Det handlar bland annat om att minska ökningen av plastproduktion och -konsumtion, att byta ut en del plast mot papper och komposterbara alternativ, att designa produkter och förpackningar för återvinning, att expandera sopinsamlingen i låg- och medelinkomstländer, att öka återvinningen och att minska exporten av plastavfall.

"Vi kan lösa plastkrisen"

Åtgärderna som föreslås innebär dock fortfarande att mer än fem miljoner ton plast läcker ut i haven varje år om 20 år. För att helt åtgärda detta krävs enligt rapporten en dramatisk ökning av innovation och investeringar, med betydande tekniska framsteg, nya affärsmodeller och ökat fokus på forskning och utveckling.

– Våra resultat visar att vi kan lösa plastkrisen. Det tog en generation att skapa den här utmaningen, den här rapporten visar att vi kan lösa det på en generation, säger Martin Stuchtey, grundare av Systemiq.

Förutom att förbättra havens hälsa, så kan de föreslagna åtgärderna dessutom innebära 70 miljarder dollar i minskade kostnader globalt, de plastrelaterade utsläppen av växthusgaser kan minska med 25 procent och det kan skapas 700 000 jobb.