Radar

Experter: Plastvågen i haven kräver krafttag

Med "business as usual" kommer utsläppen av plast om 20 år att motsvara 50 kg plast på varje meter kust runtom hela världen, enligt en ny rapport.

Om utsläppen av plast fortsätter som i dag kommer mängden plast i haven att tredubblas fram till 2040, men om världens länder tar gemensamma krafttag kan utsläppen minska med 80 procent, och det med teknik som finns tillgänglig i dag, enligt en ny analys, rapporterar Eurekalert.

Med målet att ”bryta plastvågen” har en rad experter tittat bland annat på hur koncept för en cirkulär ekonomi kan användas för att möta detta allvarliga miljöproblem. Modellen används redan på nationell nivå i Indonesien, skriver tankesmedjorna Systemiq och Pew charitable trusts som tillsammans med forskare släpper en gemensam rapport och en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science.

Analysen visar att med dagens produktionstakt kommer mängden plast som hamnar i haven att öka under de kommande 20 åren, från dagens 11 miljoner ton per år till 29 miljoner ton per år. Det innebär 50 kg plast på varje meter kust runtom hela världen.

Även om det har gjorts en del framsteg i att åtgärda det globala plastproblemet, så innebär de nuvarande åtgärderna från industrin och regeringar att mängden plast som hamnar i haven bara minskar med runt sju procent fram till 2040.

Brist på återvinning

Ett stort problem är att en stor del av världens befolkning inte har tillgång till en organiserad återvinning av plast, och utan stora åtgärder kommer denna brist omfatta fyra miljarder människor till 2040. För att åtgärda detta krävs att 500 000 personer per dag blir anslutna till någon form av sopinsamling.

– Det finns ingen enkel lösning på plastföroreningarna i haven, men genom snabb och samordnad handling kan vi bryta plastvågen, säger Tom Dillon, miljöchef på Pew charitable trusts, till Eurekalert.

Rapporten lyfter åtta, i dag tillgängliga, lösningar som kan minska plastföroreningen i havet med 80 procent till 2040. Det handlar bland annat om att minska ökningen av plastproduktion och -konsumtion, att byta ut en del plast mot papper och komposterbara alternativ, att designa produkter och förpackningar för återvinning, att expandera sopinsamlingen i låg- och medelinkomstländer, att öka återvinningen och att minska exporten av plastavfall.

"Vi kan lösa plastkrisen"

Åtgärderna som föreslås innebär dock fortfarande att mer än fem miljoner ton plast läcker ut i haven varje år om 20 år. För att helt åtgärda detta krävs enligt rapporten en dramatisk ökning av innovation och investeringar, med betydande tekniska framsteg, nya affärsmodeller och ökat fokus på forskning och utveckling.

– Våra resultat visar att vi kan lösa plastkrisen. Det tog en generation att skapa den här utmaningen, den här rapporten visar att vi kan lösa det på en generation, säger Martin Stuchtey, grundare av Systemiq.

Förutom att förbättra havens hälsa, så kan de föreslagna åtgärderna dessutom innebära 70 miljarder dollar i minskade kostnader globalt, de plastrelaterade utsläppen av växthusgaser kan minska med 25 procent och det kan skapas 700 000 jobb.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter