Radar

RFSL:s seniornätverk: Låt äldre hbtqi-personer ta plats

Många äldre hbtqi-personer saknar forum där de kan komma till tals och mötesplatser med andra hbtqi-personer, skriver Pell Uno Larsson, RFSL:s seniornätverk, i en debattartikel.

Många äldre hbtqi-personer upplever, liksom andra äldre, ensamhet och det behövs fler mötesplatser och forum där de kan få utrymme, utöver Pride-firandet, skriver Pell Uno Larsson, RFSL:s seniornätverk, i en debattartikel i tidningen QX.

På fredag inleds Stockholm Pride, som i år hålls digitalt på grund av pandemin, och med anledning av detta lyfter Pell Uno Larsson, Ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och ansvarig för RFSL:s seniornätverk, de äldre hbtqi-personernas situation.

Han påpekar att å ena sidan kan den digitala formen av årets Pride-firande vara positivt då fler kan få möjlighet att delta i seminarierna, även de som bor på mindre orter. Samtidigt kan det vara en utmaning för många äldre med nya digitala plattformar och det kan vara svårare att höra vad andra deltagare säger. Men även under normala omständigheter kan det vara svårt för äldre att orka gå med i Pride-paraden skriver han.

Önskan att träffa andra hbtqi-personer

RFSL:s seniornätverk genomförde en enkät i slutet av förra året till äldre hbtqi-personer och Pell Uno Larsson lyfter att många enligt svaren upplever att de, precis som andra äldre, blir mer ensamma och att det finns en stor önskan att kunna träffa andra hbtqi-personer och få uppleva sig själv som norm. Cirka 20 procent uppger att de sällan eller aldrig är öppna med att de är hbtqi-personer för andra.

”Vi behöver fler mötesplatser för äldre hbtqi-personer i Sverige och fler boenden med hbtqi-profil samt gärna även fler platser och sammanhang där äldre och yngre kan träffas i gemenskap.” skriver Pell Uno Larsson.

Komplement till Pride

Han efterlyser också forum där erfarenheterna från de äldre i hbtqi-rörelsen kan tas till vara och där de äldre kan få höras och ta plats.

”Många andra länder har LGBT History Month som ett komplement till Pride, där hbtqi-personers historia lyfts fram och berättelser från oss som var med och skapade rörelsen får höras och stå i centrum.”

Om RFSL:

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.
RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7 000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige.
Källa: RFSL

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV