Radar

Nu kan du bygga din egna växthusgasmätare

Så här ser metan- och koldioxidmätaren som forskarna har tagit fram ut.

Ett problem vid studier av växthusgaser är att det är svårt att hitta tillförlitliga mätmetoder. Men nu har forskare vid Linköpings universitet tagit fram ett mätinstrument som ska kunna användas både av allmänheten som inom utbildning och miljöövervakning.

– Hittills har mätinstrument varit så dyra att samhällets kartläggning av växthusgasutsläpp fått förlita sig på grova modeller. Det är oerhört viktigt att vi kan göra många riktiga mätningar lokalt för att exempelvis kunna testa om åtgärder för att minska utsläppen verkligen fungerar. Vi hoppas att vår enkla och kostnadseffektiva mätare kan bidra till fler sådana mätningar, säger David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring och en av personerna bakom det nya instrumentet.

Mätaren byggs av relativt billiga och lätt tillgängliga delar och ska kunna ge data om koldioxid, metan, temperatur och luftfuktighet. Redan 2015 beskrev David Bastviken och hans kollegor hur man kan bygga en mätare för koldioxid. Metan har visat sig kräva mer komplicerad mätutrustning men nu har de alltså utvecklat ett instrument för att kunna mäta även det.

Stor variation bland utsläppskällor

Metan är en av de växthusgaser som i väldigt hög grad påverkar den globala uppvärmningen. Det finns många källor till metanutsläpp, bland annat från ofullständig förbränning, från hantering av biogas och naturgas och från lantbruket. Men metan i stora mängder läcker även ut från sjöar, åar och översvämmade skogar – något som David Bastviken och hans kollegor upptäckte för bara nio år sedan. Att utsläppskällorna är så många och att utsläppen varierar kraftigt över tid har gjort det svårt att mäta och därmed också att reglera, men med den nya mätaren hoppas forskarna att det ska bli något enklare.

– Vi har även föreslagit förenklade men tillräckligt goda sätt att kalibrera de sensorer som ingår, metoder som inte kräver kontinuerlig tillgång till avancerade forskningslabb. Det kan underlätta mätningar i exempelvis utvecklingsländer, säger David Bastviken.

Här kan du läsa en fullständig beskrivning av mätaren och olika kalibreringsmetoder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV