Radar

M och L: ”Säkra elförsörjningen med kärnkraft”

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni skriver tillsammans med Moderaternas parttiledare Ulf Kristersson på DN Debatt att lagstiftningen för kärnkraft måste ändras.

Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L) skriver på DN Debatt att den nuvarande kärnkraftslagstigningen är ”hopplöst föråldrad” – och kommer med två förslag på hur den kan förändras.

De vill avskaffa förbudet mot att driva fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige – och vill att det ska vara tillåtet att bygga reaktorer på fler ställen än de nu angivna platserna.

Orsaken är enligt partiledarna att dagens lagstiftning inskränker utvecklingen av framtidens kärnkraft – som uppges vara ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossilfritt bränsle och ett komplement till vattenkraft och vindkraft. För att på sikt säkra Sveriges elförsörjning krävs det utrymme för investeringar, forskning och utveckling på området, skriver de.

”Klimatkrisen och utmaningarna i den svenska energiproduktionen kan och måste mötas med ny teknik. Men då får inte politiken omöjliggöra teknikutvecklingen genom föråldrad lagstiftning.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV