Radar

Klimatförnekare gynnas av amerikansk press

Kolkraftverk i USA.

Det är lättare att sprida budskap om att det är onödigt med åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen än att det är nödvändigt. Det framgår av en ny studie som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Pnas.

Studien går igenom i vilken utsträckning pressmeddelanden om klimatfrågan har citerats i de tre stora dagstidningarna New York Times, The Wall Street Journal och USA Today. Totalt handlar det om nästan 35 000 artiklar, under perioden 1985–2014.

Resultatet visar att 14 procent av de pressmeddelanden som kom från organisationer och företag som motsätter sig klimatåtgärder plockades upp av tidningarna, jämfört med bara 7 procent av de pressmeddelanden som handlade om ny klimatforskning och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Stora företag gynnades allra mest av mediernas urval, medan expertorganisationer som exempelvis det Amerikanska Vetenskapsfrämjandet AAAS hade allra minst chans att få gehör för sina pressmeddelanden.