Radar

Flera fågelarter minskar kraftigt i Norrbotten

Ladusvalan är en av de fåglar som minskat kraftigt i Norrbotten under de senaste tretton åren.

För de fågelarter som häckar i Norrbotten ser det illa ut, enligt en inventering som Länsstyrelsen har gjort. På bara tretton år har några vanliga arter halverats i antal, rapporterar SVT Norrbotten.

Det handlar om en minskning med fem miljoner fåglar i länet under de senaste tretton åren och särskilt i odlingslandskapet är utvecklingen tydlig. Värst drabbade är ladusvala, pilfink, gulsparv och ängspiplärka.

– Den största minskningen som vi ser i odlingslandskapet hänger säkerligen ihop med att vi har minskat antal betesdjur och även att det inte är samma mångfald av grödor som odlas, utan det blir ett mer enformigt landskap, säger Susanne Backe, biologi på Länsstyrelsen, till SVT.

Minskningen drabbar även fjällbjörkskogen och är större än i övriga Sverige.

– Det är ju tråkigt, och inte bara tråkigt att man hör mindre fågelsång, utan det påverkar även alla andra steg i den miljön – både för insekter och växter. Den roll som fåglar har i den naturen, fortsätter Susanne Backe.