Radar

Lönearbetet minskar mest bland unga kvinnor

Många har blivit av med sina jobb på grund av corona.

Ny statistik från SCB visar att antalet lönearbetande personer har minskat med 148 000 personer i juni jämfört med motsvarande månad förra året. Störst är minskningen bland tidsbegränsat anställda kvinnor i åldern 15-24 år.

Enligt den nya arbetskraftsundersökningen så var 5 101 000 personer ”sysselsatta”, det vill säga i arbete eller lediga på grund av exempelvis semester, sjukdom eller vård av barn under en viss vecka i juni. Det är 148 000 färre jämfört med samma vecka förra året och av dessa är 84 000 ungdomar. Antalet kvinnor i lönearbete har minskat med 111 000 personer. Sysselsättningsgraden bland kvinnor har därmed gått ner med 3,2 procentenheter jämfört med 2,2 procentenheter för båda könen. Och allra störst är nedgången bland de unga tidsbegränsat anställda kvinnorna.

I undersökningen har man också ställt frågor om vilken effekt covid-19 har haft. Utifrån frågorna framkommer det att 122 000 personer var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19, vilket motsvarar 19,6 procent av alla som var frånvarande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV