Radar

Basinkomst till fattiga kan bromsa spridningen av covid-19

Många fattiga riskerar att förlora sina jobb och sin inkomst som en följd av covid-19.

I en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, lyfts tillfällig basinkomst fram som ett alternativ för att hejda covid-19. Det skulle ge världens tre miljarder fattiga en chans att stanna hemma, vilket enligt rapporten också är ekonomiskt genomförbart.

– Nya utvecklingsutmaningar kräver nya sociala och ekonomiska åtgärder. Att införa en tillfällig basinkomst för världens fattigaste har framkommit som ett möjligt alternativ. För endast några månader sedan skulle ett sådant förslag framstått som omöjligt, säger UNDP:s chef Achim Steiner i ett pressmeddelande.

Steiner menar vidare att räddningsinsatser och återhämtningsplaner inte enbart kan vara riktade till stora marknader och företag utan att man också måste se till de som lider mest. 

Motsvarar en tredjedel av utvecklingsskulderna

Undersökningar visar att nio av tio personer i utvecklingsländer arbetar inom den så kallade informella sektorn och helt saknar möjlighet att stanna hemma om de känner sig sjuka. Det är också i flera av dessa länder som den snabbaste spridningen av covid-19 sker just nu.

UNDP har räknat på att det skulle kosta från 199 miljarder dollar i månaden att ge de 2,7 miljarder människor som lever under eller strax över fattigdomsgränsen i 132 utvecklingsländer en garanterad och tidsbunden basinkomst. Den här summan motsvarar bara 12 procent av den förväntade finansiella responsen på covid-19, eller en tredjedel av de skulder som utvecklingsländer förväntas betala under året.

FN:s generalsekreterare, António Guterres, har också sagt att ett omfattande stopp på skuldåterbetalningarna skulle möjliggöra för många länder att sätta in nödåtgärder för att bromsa effekterna av pandemin.

Liknande åtgärder i flera länder

Redan i dag har flera länder runtom i världen infört basinkomstliknande åtgärder. I Togo har man delat ut 19,5 miljoner dollar i månaden till drygt 12 procent av befolkningen varav majoriteten är kvinnor som arbetar i den informella sektorn. Och i Spanien har man godkänt månatliga utbetalningar på 250 miljoner euro som 2,3 miljoner människor kommer få dela på. I båda dessa fall rör det sig dock inte om en basinkomst i egentlig mening eftersom den inte går ut till alla personer. 

På grund av coronapandemin förväntas 100 miljoner fler människor i världen hamna i extrem fattigdom under året. 1, 4 miljarder barn har drabbats av skolstängningar och arbetslösheten spås bli skyhög i många länder. Allt detta innebär att den globala mänskliga utvecklingen, enligt UNDP, kommer att gå bakåt för första gången sedan 1990 då man introducerade konceptet.