Radar

Tegnell: Får man covid-19 är man immun

Sammanlagt har 78 166 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

Det senaste dygnet har sju personer med bekräftad covid-19 rapporterats döda i Sverige. Globalt slås nya rekord kontinuerligt, men i Sverige fortsätter den positiva trenden, menar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den globala situationen kring coronaviruset fortsätter att utvecklas på samma sätt, uppger Anders Tegnell på tisdagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Antalet fall ökar tyvärr kontinuerligt per vecka och det slås tyvärr nya rekord i världen hela tiden.

I Sverige har sammanlagt 78 166 personer bekräftats smittade, vilket är 118 fler än i måndags, och totalt har 5 646 smittade personer avlidit i landet. Men fallen i Sverige har minskat den senaste tiden.

– De allvarliga fallen börjar bli få och de som läggs in på iva varje dag är få. Trenden fortsätter åt rätt håll, säger Tegnell.

Blir immun

Sedan en tid tillbaka är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer med påvisade antikroppar kan umgås med riskgrupper.

– Vi ser inga personer som insjuknar två gånger i covid-19. Därför är vår bedömning att om man får covid-19 så är man immun, även om man inte utvecklat antikroppar, säger Tegnell.

– Risken för att man själv ska bli smittad och smitta andra minskar är nära noll. Vi tycker då att man kan umgås med människor, även om de tillhör riskgrupper.

Det har varit svårt för Folkhälsomyndigheten att få en uppfattning om hur många som är immuna mot covid-19, men att smittspridningen i Stockholm minskar är ett tecken på ökad immunitet, säger Tegnell.

Rapporter om trängsel

Den viktiga signalen är att vi ser en snabbt minskande smittspridning i Stockholm vilket talar för att en hög andel är immuna, men exakt hur hög den är vet vi inte.

Anders Tegnell påpekar dock att samhället fortsatt måste följa de restriktioner som gäller för att hålla i den positiva trenden. Enligt Svante Werger, rådgivare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tar många svenska restauranger och caféer sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Men det kan fortfarande uppstå trängsel på allmänna platser, enligt en ny Kantar/Sifo-undersökning, berättar Werger. Det har bland annat rapporterats om överfulla stränder på Öland, men hittills har man inte sett fler smittade av covid-19 i området.

– Kalmar län ligger kvar med låga antal sjuka men vi är bara i början av sommaren, säger Tegnell.

Inget vaccin i år

Under måndagen kom beskedet att Astra Zenecas vaccin AZD1222 ger antikroppar mot covid-19, utan allvarliga biverkningar. Det är däremot osannolikt att ett vaccin finns i Sverige redan i höst, tror Tegnell.

– Det visar det man kunde tro att den borde visa. Man är så pass duktig i dag på att ta fram vacciner. Allting annat hade varit något av en katastrof för Astra Zeneca. Nu ska man testa det i verkligheten, säger Tegnell.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.