Radar

Bekämpningsmedel ökar spridningen av dödlig sjukdom

Snäckfeber sprids genom kontakt med vatten där parasiten som orsakar sjukdomen finns.

Den vattenburna sjukdomen snäckfeber – som dödar mellan 12 000 och 200 000 människor i världen årligen – sprids snabbare på grund av bekämpningsmedel i vattendragen. Det visar en studie från University of California som Natursidan rapporterar om.

Varje år drabbas hundratals miljoner människor av snäckfeber (även känd som bilharzia), främst i Afrika, Asien och Sydamerika. Sjukdomen orsakas av flundremaskar som är en vattenlevande parasit i släktet Schistosoma. Maskarnas larver utvecklas och förökar sig inuti snäckor och sprids sedan till människor genom kontakt med vattnet.  

Farligaste parasitsjukdomen efter malaria

Sjukdomen kan orsaka livslånga skador på bland annat levern och njurarna och efter malaria är det den parasitiska sjukdom som har störst påverkan på människors hälsa. 

I den nya studien har man sett att även låga doser av vanliga bekämpningsmedel som glyfosat, altrazin och klorpyrifos gör att snäckfebern sprider sig snabbare i vattendragen. Men de påverkar också den ekologiska balansen på så sätt att många av arterna som äter parasiten slås ut av bekämpningsmedlen.

"Vi blev chockade"

– Vi vet att dammkonstruktioner och bevattningsdammar ökar spridningen av schistosomiasis (sjukdomen som orsakas av parasiterna) i områden med låga inkomster eftersom sötvattnens ekosystem störs. Vi blev chockade över vilka tydliga bevis vi hittade för att kemiska utsläpp från jordbruket kopplas till kraftigare spridning av schistosomiasis, säger Christopher Hoover, doktorand i miljöhälsovetenskap vid University of California och huvudförfattare till studien.

Undersökningen visar även att i samhällen vid floden Basin i Senegal så är den påverkan på människors hälsa som sker på grund av bekämpningsmedlen jämförbar med den som sker på grund av blyexponering, höga halter av natrium i maten och låg fysisk aktivitet.

– Mer än 90 procent av fallen med schistosomiasis sker i Afrika söder om Sahara, där användningen av bekämpningsmedel ökar, fortsätter Christopher Hoover och avråder från en överanvändning av medlen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV