Radar

Romska barn drabbas särskilt hårt i Europa

Romska familjer har blivit omflyttade till containerboenden av myndigheter i Rumänien sedan deras hus rivits då de saknade laglig grund.

I länder i Europa och Centralasien finns nu risk för den största ökningen av barnfattigdom, rapporterar organisationen Rädda barnen. Särskilt barn i Rumänien riskerar att drabbas hårt på grund av coronapandemin, och romska barn är en extra utsatt grupp.

– Vi är inte alla lika inför pandemin. Barnens situation riskerar att förvärras både på kort och lång sikt till följd av coronakrisen. För barn i Rumänien finns en stor risk att man halkar efter i skolan och att de som redan levde på marginalen drabbas extra hårt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen Sverige, i ett pressmeddelande.

Organisationen skriver att det redan innan pandemin var en svår situation för många barn i Rumänien. En tredjedel riskerade då att hamna i fattigdom eller social utfrysning och när barn nu på grund av pandemin tvingas studera på distans riskerar klyftorna att öka ännu mer. Minde än var femte barn i landet har tillgång till en dator eller surfplatta för att kunna studera, visar en undersökning som Rädda Barnen Rumänien har gjort.

En rapport visar också att de EU-länder där många romer bor (Bulgarien, Ungern, Italien, Rumänien, Slovakien och Spanien) inte har gjort tillräckligt för att möte den högre risk som romer löper att dö av covid-19.

Romer extra utsatta

För romer i Rumänien är situationen extra svår. Ungefär 80 procent är trångbodda, 30 procent saknar dricksvatten, och drygt hälften saknar sjukvårdsförsäkring. 

– Det är direkt omöjligt att skydda sig mot pandemin när de mest grundläggande behoven inte tillgodoses. Familjer måste ha tillgång till sjukvård, medicin, mat och utbildning för att klara av den här krisen. Rädda Barnen i Rumänien har jobbat hårt för att säkerställa att 4600 barn och deras familjer fått sina rättigheter tillgodosedda sedan pandemin startade, , säger Gabriela Alexandrescu, executive president på Rädda Barnen i Rumänien.

– Vi behöver hjälp med att hantera de 1,3 miljoner barn som nu lever i utsatthet. Under hela den här tiden har det varit svårt att hitta finansiering från EU och regeringen, fortsätter hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV