Radar

Ny forskning om barns erfarenheter av skyddat boende

1800 barn befinner sig varje år på skyddat boende, men det är också många som nekas plats.

Minst 1800 barn i Sverige bor varje år på ett skyddat boende. Men kunskapen om hur det påverkar deras mående är begränsad. Det vill forskare vid Örebro universitet nu råda bot på genom en ny studie.

De flesta barn som befinner sig på skyddade boenden bor tillsammans med sina mammor som har blivit utsatta för våld av sina partners. I många fall har barnen bevittnat hur deras mamma har blivit slagen, men det är heller inte ovanligt att barnet själv har blivit utsatt för våld, berättar postdoktor Linda Arnell som kommer att leda studien.

Tillsammans med två andra forskare kommer hon att intervjua barn på skyddade boenden med fokus på deras våldserfarenheter, relationer, mående och livssituation. Men de ska även göra intervjuer med barn som har blivit nekade plats.

60 procent nekas plats

– Ungefär 60 procent av alla kvinnor nekas plats på skyddat boende. Hur många av dem som har barn vet vi inte. Boendena själva påpekar att vistelsetiderna ökat de senaste åren och att det dels beror på bostadsbrist, säger Linda Arnell.

För att kunna genomföra studien har forskarna tilldelats 800 000 kronor från Brottsoffermyndigheten och 142 000 kronor från den statliga stiftelsen Allmänna barnhuset.

Studien kommer att pågå i ett år men forskarna hoppas på att få medel så att de kan fortsätta efter det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV