Radar

Hultsfred ska förebygga vattenbrist

I dag beräknas cirka 20 procent av dricksvattnet gå till spillo genom läckage ut i marken från gamla rörledningar.

Vattenbristen är ett problem i sydöstra Sverige som förväntas bli värre med klimatförändringarna. I Hultsfreds kommun i östra Småland har ett projekt satts igång där tio personer ska utbildas under tre år – för att sedan anställas – för att byta ut läckande vattenledningar, rapporterar SVT

– Det här är ett jätteviktigt jobb, ett jobb som har varit eftersatt och som vi hoppas kunna komma ikapp med nu. Det blir en betydelsefull resurs för oss, de här personerna som vi ska anställa, säger David Nelson, driftschef för vatten och avlopp, till SVT.

I dag beräknas cirka 20 procent av dricksvattnet gå till spillo genom läckage ut i marken från gamla rörledningar. Samtidigt som kommunen nu ska minska det utläckaget kommer vattennätet också att byggas ut på de platser där det finns behov. 

– Det kommer att innebära att alla invånare i kommunen får en bättre infrastruktur och förhoppningsvis även minska risken för vattenbrist i framtiden, fortsätter David Nelson.

"Varierande typer av åtgärder"

Nyligen släppte konsultföretaget Sweco en rapport om utmaningarna med torka och hanteringen av vattenbrist i Sverige. 

– Vi kommer att behöva anpassa många delar av vårt samhälle till det förändrade klimatet med varierande typer av åtgärder i olika branscher och i olika delar av landet. Det kan handla om att magasinera vatten i sjöar, minska läckage i dricksvattennätet eller skapa effektivare vattenanvändning inom jordbruk och industri, säger Lars Grahn som är uppdragsledare på Sweco, i ett pressmeddelande.

– Som ett nästa steg föreslår vi att en analys utförs kring vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra inom ett par olika avrinningsområden i Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV