Radar

Etiopien har börjat fylla omstridd damm

Stora etiopiska renässansdammen fotograferad från ovan den 26 juni.

Dagen efter att den senaste förhandlingsrundan med Egypten och Sudan brutit samman meddelar Etiopien att landet börjat fylla den omstridda jättedamm som orsakat svåra diplomatiska spänningar i regionen – trots protester från grannländer.

– Byggandet av dammen och vattenfyllningen går hand i hand, säger vattenministern Seleshi Bekele i tv-sända kommentarer på onsdagen.

Protesterna från grannländerna lät inte vänta på sig. Egyptens utrikesdepartement har bett om en brådskande förklaring från Etiopien om huruvida man faktiskt börjat fylla dammen.

Sudans bevattningsdepartement skriver i ett uttalande att vattennivån i Blå Nilen sjunkit med nittio miljoner kubikmeter om dagen, och att man ”avvisar alla unilaterala beslut tagna av någon av parterna medan förhandlingarna pågår”, rapporterar Reuters.

Samtidigt säger etiopiska källor till AFP att den höjda vattennivån innanför dammen har helt naturliga orsaker. Förklaringen är att det kraftiga regnet innebär att vattenflödet nu är högre än vad dammens kulvertar kan skicka ner för floden – men portarna är inte stängda, enligt anonyma källor vid landets vattendepartement.

Kontroversiellt bygge

Den stora etiopiska renässansdammen har orsakat osämja sedan byggnationen inleddes 2011.

Projektet är en central del i Etiopiens ambition att bli Afrikas största elexportör. I Egypten och Sudan är i stället oron stor över att dammen ska leda till minskade flöden i den livsviktiga Nilen, och länderna har efterfrågat ett avtal som garanterar minimiflöden och konfliktlösningsmekanismer innan anläggningen tas i bruk. Dammen är uppförd på bifloden Blå Nilen, som står för 85 procent av Nilens vatten.

USA-ledda förhandlingar

Förhandlingar mellan Etiopien, Egypten och Sudan har pågått i flera år, i samarbete med USA. Så sent som i slutet av juni sade Egyptens premiärminister att ett temporärt avtal nåtts, men på tisdagen kom istället rapporter om att förhandlingarna brutit samman igen.

Osämjan länderna emellan består rent konkret om under hur lång tid dammen ska fyllas. Etiopien har krävt att få fylla dammen under sex år, medan Egypten vill att det ska ske över en längre tidsperiod på mellan tio och tjugo år.
Etiopien har också konsekvent hävdat att dammen börjar fyllas under regnperioden i år, oavsett om ett avtal finns på plats.

Dammbygge inleddes 2011

Vattenkraft är en av Etiopiens viktigaste naturtillgångar men under lång tid utnyttjades den knappt alls. Men med stöd av utländskt bistånd och investeringar inleddes en storsatsning efter millennieskiftet. Kapaciteten har ökat snabbt och nu utvinns nästan all elektricitet som förbrukas i landet genom vattenkraft. Etiopien exporterar också el till andra afrikanska länder.
Etiopien började bygga Stora etiopiska renässansdammen vid Blå Nilen, inte långt från gränsen till Sudan, under den arabiska våren 2011 – utan att konsultera Egypten. Dammen är den största i sitt slag i Afrika.
Blå Nilen är tillsammans med Vita Nilen de två största bifloderna till Nilen. Blå Nilen förser även Sudan med vatten.
Ett avtal från 1959 ger Egypten och Sudan rätt till nästan allt Nilens vatten. Det ger också Egypten vetorätt över byggprojekt i länder uppströms som kan påverka den egna vattenförsörjningen. Men Etiopien säger sig inte begränsas av ett så pass gammalt avtal.
Egypten fruktar att den enorma dammen ska påverka vattenmängden i Nilen. Nästan hela den egyptiska befolkningen lever i den smala bördiga remsa som Nildalen utgör. Egypten är beroende av Nilen för 90 procent av sin vattenförsörjning.
Källa: Landguiden/UI, BBC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV