Radar

Ny strategi för cirkulär ekonomi

Återbruk av material är en viktig del för att Sveriges ekonomi ska bli cirkulär.

Sverige ska ställa om ekonomin till att bli cirkulär, och på så sätt bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är budskapet i en ny strategi från regeringen. Visionen som strategin bygger på är ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”.

Redan när januariavtalet lanserades för ett och ett halvt år sedan fanns ”att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi” med som en av de 73 punkterna. Och nu har regeringen alltså tagit fram en strategi för hur detta ska gå till.

– Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Utforma för lång livslängd

Några av de konkreta insatser som man pekar ut som viktiga i strategin är att styra mot att produkter utformas för en lång livslängd, att utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster och att förbättra konsumentinformationen.

Man skriver också att strategin ska ”genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället” och att det till strategin kommer att komma handlingsplaner med konkreta åtgärder.

Konsumtionen ökar

Än så länge ökar dock materialkonsumtionen i Sverige för varje år vilket också bidrar till att våra utsläpp inte minskar i den takt som krävs för att vi ska nå klimatmålen. År 2017 uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen till nio ton per person och år. Senast år 2050 behöver världens utsläpp minska till under ett ton per person i snitt, skriver regeringen i strategin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV