Radar

Växande framtidstro bland ekobönder

Mer än hälften av ekobönderna tycker att de har ganska eller mycket god lönsamhet.

Sveriges ekobönder ser mer positivt på sin lönsamhet än svenska lantbrukare i genomsnitt. Andelen som planerar för att investera i sin verksamhet de närmaste åren har också ökat jämfört med förra året. Det visar Ekologiska Lantbruksbarometern där ekobönder har intervjuats om synen på sitt företagande.

Nästan 40 procent av ekogårdarna planerar att göra betydande satsningar de kommande åren. En relativt stor andel (drygt en fjärdedel) tror också att direktförsäljning, som gårdsbutiker, REKO-ringar, digital handel och Bondens marknad, kommer att vara viktiga för deras försäljning av varor framöver.

– Att så pass många planerar att göra större investeringar för sin gård visar att det finns en stark framtidstro bland Sveriges ekobönder. Vi ser också en spännande utveckling där allt fler väljer att satsa på att förädla sina lokala ekologiska råvaror och sälja direkt till konsument via antingen gårdsbutik eller REKO-ring, säger Sofia Sollén-Norrlin, på branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

I Ekologiska Lantbruksbarometern har 500 ekobönder intervjuats och det framkommer att lönsamheten ses som den största utmaningen för att utveckla sin verksamhet. Samtidigt tycker mer än hälften av ekobönderna att de har ganska eller mycket god lönsamhet jämfört med bara 20 procent bland lantbrukare i stort. Andelen som tror att export av ekologiska produkter kommer få större betydelse i framtiden har också ökat betydligt jämfört med förra året.

Ur Ekologiska Lantbruksbarometern 2020:

56 % anser att företagets lönsamhet är ganska eller mycket god, det är fler än 2019 (50%) och mer en dubbelt så stor andel som för lantbruket som helhet (20 % i Lantbruksbarometern för svenskt lantbruk som helhet, utförd av Ludvig o co och Swedbank/Sparbankerna).
37 % av gårdarna planerar betydande investeringar de kommande tre åren, det är fler än 2019 (31%).
En tredjedel (29 %) planerar att investera i utrustning för förädling.
En fjärdedel (24 %) tror att export av ekologiska produkter från Sverige kommer vara viktigt i framtiden, jämfört med 18 % från förra årets undersökning.
27 % tror att de framförallt kommer sälja via direktförsäljning (REKO-ringar, digital handel, gårdsbutik eller Bondens marknad).
Tre av tio (31 %) anser att lönsamhet är den största utmaningen för att utveckla ekoproduktionen.
Källa: Ekologiska Lantbrukarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV