Zoom

Unga afrikaner kämpar mot gruvsektorn

Protest mot kolindustrin i Nairobi, Kenya 2018.

Afrikas gruvindustri möter allt hårdare kritik från unga aktivister för den miljöförstöring som gruvutvinningen orsakar. Samtidigt har spänningarna mellan företag och miljöaktivister ökat, vilket ökar riskerna för människorättsbrott. Men många unga trotsar motståndet och organiserar sig för miljön och klimatet.

Som exempel kan nämnas att Kenyas koalition för människorättsförsvarare uppger att minst 35 miljöaktivister under 2018 utsattes för olika former av trakasserier. På vissa platser har de lokala myndigheterna tillämpat juridiskt tvivelaktiga åtgärder för att stoppa demonstrationer.

Men unga miljöaktivister i flera afrikanska länder har inte gett vika. I Kenya har organisationen Youth County Projects Kenya, med hjälp av opinionsundersökningar börjat samla in uppgifter från 100 000 ungdomar om de frågor som de anser är mest akuta i landet. Detta ger unga människor en säker plattform där de kan göra sina röster hörda och kunna ställa krav på landets politiker.

Organiserar sig på lokal nivå

Den unga kenyanske aktivisten Kaluki Paul Mutuku har arbetat med den globala klimatorganisationen 350.org och har engagerat sig i den lokala digitala kampanjen kallad “DeCoalonize”, som syftar till att öka investeringarna i förnybara energikällor och undvika att industrin för fossila bränslen får fäste i Kenya och omkringliggande regioner.

Miljöaktivisten Kaluki Paul Mutuku från Kenya
Miljöaktivisten Kaluki Paul Mutuku från Kenya. Foto: Youth for nature

– Vi organiserar oss på lokal nivå tillsammans med marginaliserade grupper, för att öka kunskaperna och för att ta reda på hur lokala befolkningar vill att deras liv ska förbättras. Detta i stället för att fungera som ett mer traditionellt statligt projekt, säger Kaluki Paul Mutuku.

Han växte upp nära Ukambani i östra Kenya och beskriver det som en chock när han såg de skador som orsakats i landet av gruvindustrin. Hans åsikter delas av många unga aktivister i Kenya som tror på att människor borde arbeta för en bättre, renare värld och att det enda sättet att göra detta är att förändra de nuvarande normerna.

"Fatta beslut som gynnar alla"

En annan ungdomsledd rörelse är nätverket African Youth Initiative on Climate Change (AYICC), som arbetar för att öka kunskaperna om miljöfrågor. Zelda Kerubo vid nätverket säger att det är viktigt att människor inser vilken påverkan gruvindustrin har. Samtidigt menar hon att många avfärdar de ungas farhågor – bara för att de är ungdomar. De är också tvungna att stå upp mot mäktiga individer och stora organisationer men låter sig inte avskräckas av detta.

Zelda Kerubo vid nätverket African Youth Initiative on Climate Change (AYICC)
Zelda Kerubo vid nätverket African Youth Initiative on Climate Change (AYICC). Här med Desmond Alugnoa, en av grundarna till Green Africa Youth Organization, under Africa climate week 2019. Foto: Africa renewal/UN

– AYICC kommer att fortsätta att skapa medvetenhet runt frågan och sträcka ut en hand till dem i berörda områden, inte bara i Lamu och Kitui (där det finns planer för Kenyas första kolkraftverk och en kolgruva, reds anm), men även till samhället i stort. Vi behöver väga för- och nackdelar med gruvbrytningen så att vi kan fatta bättre beslut som gynnar oss alla, säger hon.

Zelda Kerubo säger att det avgörande är att skapa en mental förändring – så att människor förstår att alla kan åstadkomma förändringar.

Stort medialt genomslag

Kaluki Paul Mutuku påpekar också att ungdomarna utgör en stor del av befolkningen i Afrika och att det är hög tid att investera i dem och deras framtid.

– Vi behöver stödja ungas inkludering och det borde vara i fokus för alla när vi utvecklas som land.

De unga miljöaktivisterna har lyckats få ett stort medialt genomslag vilket bidragit till en ökad diskussion om gruvnäringen. Gruvbolagen i Kenya ställs i dag inför ökade krav på att ta itu med den påverkan de har på människor och miljö.

*Om unga journalister

Kenya team of Young Environmental Journalists utgör en del av programmet Young Environmental Journalist pilot initiative, som syftar till att belysa människorätts- och miljöfrågor med koppling till gruvsektorn i fyra länder som har stora naturresurser – Colombia, Kenya, Mongoliet och Mocambique. Satsningen är ett samarbete mellan svenska Naturvårdsverket och FN:s utvecklingsprogram.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV