Radar

Rekordstora skogsbränder i Sibirien

Bilder som släpptes av rysk television förra veckan från regionen Sakha (Yakutia) i östra Ryssland som drabbats hårdast av skogsbränderna.

Det är exceptionellt varmt i den arktiska delen av Sibirien, rapporterar Copernicus Climate Change Service. Detta har också bidragit till rekordstora bränder i regionen.

I vissa delar av Sibirien var det en genomsnittstemperatur som låg 10 grader Celsius över det normala i juni, vilket beskrivs som uppseendeväckande. Totalt i Sibirien var medeltemperaturen mer än 5 grader över det normala och mer än en grad högre än 2018 och 2019, de två tidigare varmaste junimånaderna. 

Sibirien och polcirkeln i allmänhet har dock stora fluktuationer från år till år och har upplevt andra relativt varma junimånader tidigare enligt Carlo Buontempo, chef för Copernicus Climate Change Service (C3S) vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), som är ett EU-finansierat meteorologiskt institut

– Det som är oroande är att Arktis värms snabbare än resten av världen. Det är oroande att Västra Sibirien så länge under vintern och våren upplevt varmare temperaturer än i genomsnitt, liksom de exceptionellt höga temperaturerna i Arktiska Sibirien som har inträffat nu i juni 2020, säger han i ett pressmeddelande.

Lite snö och regn

Carlo Buontempo menar att det är många bidragande faktorer som ligger bakom rekordtemperaturerna, bland annat är det olika storskaliga vindmönster som hållit i sig liksom rekordlåga nivåer av snö och regn. Det har också gjort att antalet bränder ökat kraftigt sedan andra veckan i juni, enligt forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

De rapporterar att utsläppen av koldioxid från bränderna var uppskattningsvis 59 miljoner ton under juni, jämfört med 53 miljoner ton förra året.

Förra veckan var det totalt nästan 1,4 miljoner hektar skog som brann, rapporterar tidningen ATL.

Rekordsommar för bränder – igen

– Det som är anmärkningsvärt med dessa bränder i Sibirien är den slående likheten med vad vi såg under samma period förra året, både vad gäller det drabbade området och omfattningen av bränder. Förra året var redan överlägset en rekordsommar för bränder i Arktis i vårt datasystem för Global Fire Assimilation System, som går tillbaka till 2003 säger Mark Parrington, forskare på CAMS och skogsbrandsexpert på ECMWF, i en kommenterar.

– Detta år har börjat på ett liknande sätt och om det fortsätter att utvecklas som förra året kommer vi att se intensiv aktivitet under de närmaste veckorna, fortsätter han.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.