Radar

President Macron uttalar stöd för ekocidlagstiftning

President Emmanuel Macron uttalade bland annat stöd för en ekocidlagstiftning när han tog emot Frankrikes medborgarråd för klimatet (Convention Citoyenne pour le Climat) i Elysee-palatset förra veckan.

Ett av de förslag som lades fram när Frankrikes president Emmanuel Macron träffade landets medborgarråd för klimatet (Convention Citoyenne pour le Climat) var att erkänna ekocid som ett internationellt brott. Presidenten uppgav att han stödjer förslaget.

Att ekocid – brott mot naturen – ska bli en del av lagstiftningen stöds av 99,3 procent av det franska medborgarrådets medlemmar.

”Jag delar er ambition, att säkerställa att denna term, ekocid, är förankrad i internationell rätt, så att ledare är ansvariga inför Internationella brottmålsdomstolen.” sa Emmanuel Macron när medborgarrådet lämnade över 149 klimatförslag förra veckan. 

”Vi kommer att studera tillsammans med er och juridiska experter hur denna princip kan integreras i fransk lag.” fortsatte han, enligt ett pressmeddelande från End ekocide Sweden.

"Behöver brett stöd"

Pella Thiel styrelseordförande för End Ecocide Sweden uppger att organisationen länge har arbetat för att Sverige ska agera som ledande röst för hållbar utveckling internationellt genom att föreslå ekocid som brott vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

– Nu verkar det som att vi skulle kunna bilda en koalition med Frankrike, vilket är välkommet; ekocid som brott behöver ett brett stöd. Vi hoppas att FN:s miljökonferens 2022, 50 år efter Stockholmskonferensen, ska etablera en internationell lagstiftning mot ekocid, säger hon i pressmeddelandet.

Klimat och social rättvisa

Det franska medborgarrådet för klimatet upprättades som en följd av de omfattande protesterna av ”gula västarna” 2018–2019 och består av 150 slumpvis utvalda franska medborgare. Rådet representerar befolkningen både i fråga om kön, boendeort, ålder, utbildning och socioekonomisk situation. De har träffats under ett antal konvent där de diskuterat åtgärder som ska leda till en minskning av minst 40 procent av Frankrikes utsläpp av växthusgaser fram till 2030 (jämfört med 1990) med utgångspunkt i social rättvisa.

President Macron har åtagit sig att de lagstiftningförslag som medborgarrådet tar fram ska överlämnas ”utan filter” antingen för en folkomröstning, till parlamentets omröstning eller till direkt tillämpning i lagstiftningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV