Radar

Sverige öppnar för export av koldioxid

Cementas fabrik i Slite på Gotland är en av de anläggningar där det finns planer på koldioxidinfångning.

Regeringen godkänner en ändring i Londonprotokollet, så att det ska bli tillåtet att exportera koldioxid för lagring under havsbotten.

Ändringen är ett steg på vägen mot koldioxidinfångning (CCS), som för Sveriges del är en nödvändighet för att nå klimatmålet att ha netto noll utsläpp av koldioxid senast 2045. Den långsiktiga planen är att lagra infångad koldioxid från industrier i porös berggrund utanför Norge.

Londonprotokollet inrättades i mitten av 1990-talet av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, för att reglera avfallsdumpning till havs. För elva år sedan, 2009, antog protokollets parter det tillägg om koldioxidexport, som Sverige nu har godkänt.

”Vi har arbetat med frågan under lång tid och följt den tekniska utvecklingen. Nu har vi nått ett stadium där det är praktiskt möjligt, om än inte ekonomiskt lönsamt, och det finns allt fler som undersöker den här typen av lösningar för att minska utsläppen från sina verksamheter. Det är därför vi nu också valt att godkänna ändringen så att det i framtiden ska kunna bli möjligt med transport för lagring av koldioxid på havsbotten”, skriver klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) till TT.

För att ändringen av Londonprotokollet ska träda i kraft krävs att 35 av protokollets 53 parter godkänner ändringen. Hittills har bara sex parter utöver Sverige lämnat sitt godkännande. Sedan tidigare finns dock även en möjlighet att ingå bilaterala avtal om export av koldioxid för lagring. Något sådant avtal har Sverige ännu inte ingått.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV