Radar

Ny rapport: rekordmånga på flykt

Rohingyer från Myanmar köar för mat i ett flyktingläger i Cox's Bazar i Bangladesh i maj.

Antalet människor som lever på flykt har aldrig varit så stort som nu. Enligt UNHCR:s årsrapport är antalet flyktingar, antingen i andra länder eller inom sitt eget land, nästan 80 miljoner.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s årsrapport Global Trends fortsätter antalet människor som flyr undan krig, svält och katastrofer att öka. Sedan 2010 har antalet nästan fördubblats.

– Vi bevittnar en förändrad verklighet där tvångsförflyttning i dagsläget inte bara är mycket mer utbredd, utan dessutom inte längre en kortvarig eller tillfällig företeelse, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i ett pressmeddelande.

På 1990-talet återvände i genomsnitt 1,5 miljoner flyktingar hem varje år. Det senaste decenniet har bara 385 000 flyktingar per år återvänt hem.

Fler flyr konfliktområden

Under 2019 ökade antalet flyktingar i världen från 70,8 till 79,5 miljoner. Det är närmare en procent av världens alla människor, enligt UNHCR.

Anledningen till att fler människor i världen befinner sig på flykt, beror framför allt på att fler människor flyr konfliktområden. Det handlar om flera länder strax söder som Sahara, men även Demokratiska republiken Kongo, Jemen och Syrien, Myanmar, Venezuela och Afghanistan.

Ökningen beror också på att UNHCR fått en tydligare överblick över antalet venezuelaner på flykt undan krisen i hemlandet, som nu räknas till 4,5 miljoner människor. Bara antalet syriska flyktingar räknas till 13,2 miljoner, eller en sjättedel av alla världens flyktingar, enligt UNHCR.

Turkiet tar emot flest

85 procent av världens flyktingar får skydd i låginkomstländer. Turkiet, Libanon, Colombia och Pakistan är de stora mottagarländerna.

I Turkiet – det land som tar hand om flest flyktingar – levde det i slutet av förra året 3,6 miljoner flyktingar. I Colombia befinner sig dels åtta miljoner internflyktingar, men även 1,8 miljoner venezuelanska flyktingar.

– Vi behöver radikalt förändra vår attityd gentemot alla dem som flyr, samtidigt som vi måste försöka ännu hårdare att få slut på de konflikter som pågår i åratal, och som utgör roten till detta oändliga lidande, säger Filippo Grandi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV