Radar

FN manar till lugn efter Himalayakonflikt

Demonstranter i indiska Ahmedabad bränner ett fotografi av Kinas president Xi Jinping efter att den latenta gränskonflikten mellan länderna blossat upp.

Omvärlden uttrycker oro efter den dödliga gränskonflikt som blossade upp mellan Kina och Indien på tisdagen. FN uppmanar båda sidor att ”idka maximal återhållsamhet”.

– Vi är bekymrade över rapporterna om våld och dödsfall vid gränslinjen mellan Indien och Kina, säger talespersonen Eri Kaneko enligt nyhetsbyrån AP.

USA säger sig följa situationen noggrant och stötta en fredlig lösning.
Både Kina och Indien beskyller varandra för sammandrabbningen i den omtvistade Ladakhregionen i Himalaya.

Soldaterna i området bär vanligen inte vapen för att undvika en upptrappning av konflikten. Enligt The Guardian uppstod tisdagens oroligheter när en indisk officer knuffades ned i en ravin, vilket mynnade ut i att 600 soldater slogs med knytnävar och järnrör till sent in på natten. Flera av dem föll mot sin död i de branta raviner som kännetecknar den bergiga Galwandalen.

Den omtvistade regionen i Himalaya har skapat spänningar mellan de båda kärnvapenmakterna i decennier, men gårdagens sammanstötning är den första med dödlig utgång sedan 1975. Konflikten har sitt ursprung i 1962 års månadslånga kinesisk-indiska krig.

Gränsen mellan Kina, Tibet och Indien, den så kallade McMahonlinjen, är ett resultat av en överenskommelse som slöts mellan de brittiska koloniala myndigheterna och Tibet 1914. Gränsen godtogs aldrig av Kina, men utmärks på officiella indiska kartor sedan 1937.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV