Radar

Skånskt vägkantsgräs ska bli biogas

Trafikverket ska testa att omvandla gräs från vägkanter till biogas.

Varje år tar Trafikverket bort växtlighet från tiotusentals mil svenska vägkanter för att ge trafikanterna bättre sikt. Nu ska det bli biogas av det slåttrade gräset.

Nya former för att kunna energiåtervinna biomassa från vägkanter ska tas fram i ett pilotprojekt i de tre skånska kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. Under projektets tre år beräknas en utsläppsminskning som motsvarar mer än 700 ton koldioxid, och förhoppningen är att sådan energiåtervinning ska kunna genomföras i hela landet så småningom.

”Det motsvarar ungefär vad 400 personbilar släpper ut på ett år. Denna vinst räknar vi med trots att pilotprojektet genomförs på en väldigt begränsad yta. Det innebär att om detta arbetssätt kan börja användas i hela landet så ser vi en stor potential”, säger Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar i ett pressmeddelande.

En specialutvecklad slåttermaskin ska skörda vägkantsväxterna som sedan ska transporteras till en biogasanläggning. Där ska de omvandlas till biogas som kan levereras till marknaden.

Genom att slåttra vägkanterna begränsas invasiva arter som annars sprids och hindrar den inhemska faunan. Det har gjort att många vägkanter blivit viktiga biotoper för rödlistade ängsväxter och insekter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV