Radar

Kritiserade åldersbedömningar utreds

Justitieminister Morgan Johansson (S) låter nu utreda medicinska åldersbedömningar.

Regeringen tillsätter en utredning om de omdiskuterade medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen.

Metoden, som mäter mognaden i knän och tänder, har kritiserats hårt av flera experter för att den är osäker och kan leda till felaktiga åldersbedömningar.

För asylsökande kan det ha stor betydelse för frågan om uppehållstillstånd och mottagande om de bedöms vara över eller under 18 år.

Redan 2019 sade regeringen att åldersbedömningarna ska utredas, men först nu presenteras direktiven.

Utredaren ska granska metoden som Rättsmedicinalverket använder och även göra en internationell jämförelse. Detta ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Dessutom ska flera forskningsstudier genomföras. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV