Radar

Förstörda tomatodlingar kopplas till flytande växtnäring

Så här ser en av de missbildade tomatplantorna ut efter att flytande växtnäring använts.

Tomatodlare från bland annat Storbritannien, Norge och Sverige har rapporterat om problem med skador på tomatplantor efter att ha använt kravmärkt flytande växtnäring. Nu går även miljömärkningen Krav ut och informerar om problemen.

Rapporterna om problem med den kravmärkta växtnäringen kommer främst från hobbyodlare, men Krav skriver på sin hemsida att det finns indikationer på att även yrkesodlare kan ha liknande problem.

En som uppmärksammat problemet är journalisten, odlaren och författaren Lena Israelsson, som fick sina tomatplantor förstörda redan förra året. De hade krullat ihop sig så att blasten bildade små knutar och slutade växa.

Nyligen uppmanade hon i sociala medier om att alla som fått missbildade tomatplantor efter att ha använt någon form av flytande växtnäring skulle skicka in bilder.

– Det är fler än hundra som hört av sig nu och det bara fortsätter skickas in bilder. Jag trodde inte det var så många, säger hon i en artikel i Natursidan.

Kemikalier i växtnäringen

Även i Norge har problemet uppmärksammats, bland annat av trädgårdsmästaren Janne Frydenlund, vars egna odlingar drabbades både i år och förra året.

Natursidan skriver att problemet kan ha orsakats av kemikalier som följt med i den så kallade vinassen som används i växtnäringen. Vinass är en biprodukt från jästindustrin och används i ekologisk odling av till exempel spannmål, oljeväxter, sockerbetor och vall.

De kemikalier som kan ha följt med i vinassen är aminopyralid och klopyralid – ämnen som uppges ha en negativ påverkan på jorden, vilket har uppmärksammats av både brittiska och svenska odlare.

2016 godkändes klopyralid som ingrediens i organiska bekämpningsmedel.

Lena Israelsson menar att producenterna av kravmärkt flytande växtnäring, som till exempel Ica, Plantagen eller Substral har brustit genom att inte ha koll på att medlen är fria från bekämpningsmedel.

”Men framför allt ligger ansvaret på EU och Kemikalieinspektionen som godkände preparaten 2016, vilket var ett omtvistat beslut på grund av att substanserna är så svårnedbrytbara”, skriver Lena Israelsson på sin blogg.

”Använd utspädd urin istället”

Hon rekommenderar odlare att ställa undan den flytande växtnäringen och istället använda utspädd urin till plantorna.

Krav skriver på sin hemsida att de undersöker problemen med de certifieringsorgan som har till uppgift att självständigt kontrollera alla krav-certifierade företag.

”Misstanken om att det skulle kunna röra sig om otillåtna ämnen i KRAV-märkt växtnäring är högst oroande, och inte acceptabelt. Vi vill se problemet ordentligt genomlyst och få klargjort vilket eller vilka ämnen det handlar om, hur de har hamnat i växtnäringsprodukterna och vilka KRAV-märkta näringsprodukter det i så fall är som har orsakat problemen som odlarna vittnar om”, skriver de.