Radar

300 miljoner till nattåg till kontinenten

Regeringen satsar på nattåg till kontinenten.

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att satsa 300 miljoner kronor i höstens budget på nattåg till utlandet.
– Det här är klimatpolitik ut i fingerspetsarna, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TT

Trafikverket har tidigare fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att handla upp nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Det handlar bland annat om Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg.

–Det är en långsiktig satsning som ska göras under hela mandatperioden. Vi vill redan nu markera att det kommer finnas pengar under kommande år, säger Bolund, som är säker på att det finns en efterfrågan på nattåg.

Därutöver satsas 200 miljoner kronor i en ändringsbudget för att stärka järnvägens konkurrenskraft och stimulera en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

– Det här är ett prioriterat område för oss i Miljöpartiet. Det är en miljökompensation som gör det billigare att skicka varor på tåg och frakta klimatsmart.

Modellen finns redan och Trafikverket ser just nu över systemet, men enligt Bolund kommer pengarna att delas ut i stort sett enligt samma modell, vilket innebär att pengarna går till järnvägsbolagen så att de kan sänka priserna för kunderna.

Förslaget i ändringsbudgeten ska först behandlas i riksdagen och sedan godkännas av EU-kommissionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.