Radar

Sveriges klimatlagar når inte målen

Ska Sverige klara sina åtaganden i Parisavtalet måste de nationella koldioxidutsläppen omgående minskas med 12-15 procent per år, enligt en ny studie.

Parisavtalets mål är att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Det kommer Sveriges klimatlagar inte klara av, trots att de hör till världens mest ambitiösa, visar en ny studie. 

Slutsatsen i studien, som publiceras i tidskriften Climate Policy, är att länderna måste lägga ned dubbelt så mycket arbete om de ska lyckas hålla de löften de har åtagit sig i Parisavtalet. 

– Vår analys är den första som med utgångspunkt i Parisavtalet och den senaste forskningen från FN:s klimatpanel kvantifierar de utsläppsminskningar som krävs inom Sverige, Storbritannien och andra industrialiserade länder, säger studiens förstaförfattare Kevin Anderson i ett pressmeddelande.

Bråttom med energiomställning

Helst ska den globala uppvärmningen hållas under två grader, enligt Parisavtalet, som siktar på 1,5 grader. Forskarna har räknat ut att Sveriges koldioxidutsläpp måste minska med 12-15 procent per år om vi ska klara av att leva upp till Parisavtalet. 

Redan 2035 behöver Sverige, Storbritannien och andra industrialiserade länder ha ställt om till nollutsläpp. 

– Vår studie visar på de omfattande utsläppsminskningar som nu krävs om vi vill undvika de allra värsta klimatförändringarna. Inget industrialiserat land har historiskt ens kommit nära att minska utsläppen i den takt som nu krävs, säger Isak Stoddard vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV