Radar

Ytterligare en sameby utmanar staten

Lars Miguel Utsi, Britt Sparrock och Anders Kråik från sametinget fotograferade i samband med att tvisten mellan Girjas sameby och staten om rätten till jakt och fiske avgjordes i Högsta domstolen i januari.

Även Talma sameby utmanar staten i den principiellt viktiga frågan om jakt- och fiskerätten i fjällen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Samebyn begär i en skrivelse till regeringen att staten ska sluta sälja jakt- och fiskekort inom dess områden – och överväger att följa Girjas exempel och stämma staten.

I Girjasmålet i vintras slog Högsta domstolen fast att samebyn genom urminnes hävd har rättigheterna till jakt- och fiske. Aslak Allas, ordförande i Talmas sameby, anser att de uppfyller samma kriterier.

– Vi är ju ursprungsbefolkning här så vi anser att det är vi som har upplåtelserätten till jakt och fiske, och sedan anser vi att länsstyrelsen klarar inte av sitt uppdrag med att upplåta utan att det blir stor, avsevärd olägenhet för renskötseln i byn, säger han till Ekot.

Landbygdsminister Jennie Nilsson (S) säger i en kommentar till Ekot att hon vill att frågan om jakt- och fiskrättigheterna ska lösas politiskt, och inte via domstol av enskilda samebyar.