Radar

Två miljoner hotas av hunger i Burkina Faso

En förödande kombination av torka och återkommande jihadistiska uppror riskerar att leda till en allvarlig matbrist i delar av Burkina Faso.

Svält hotar Burkino Faso efter extrem torka och jihadistiska uppror.
Över en tiondel av befolkningen riskerar att få brist på mat i det västafrikanska landet.

För över två miljoner människor i Burkina Faso är tillgången på mat mycket osäker – det är över en halv miljon fler än förra året, enligt en rapport från landets myndigheter.

Särskilt kritisk riskerar situationen att bli i Sahel-området där livsmedelsförsörjningen helt kan upphöra, på grund av en förödande kombination av extrem torka och återkommande jihadistiska uppror i området.

För att motverka hungerkriser ska landets regering ta fram en åtgärdsplan på motsvarande nästan 400 miljoner svenska kronor.

Kronisk undernärning har minskat konstant i landet under de senaste åren – 2009 var 35 procent av befolkningen kroniskt undernärda, motsvarande siffra 2019 var 25 procent. Men nu befarar myndigheterna att denna siffra kan komma att öka.

Sedan 2017 har landet utsatts för flera jihadistiska uppror. Över 300 civila har dödats av extremisterna enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch, medan flera hundra personer, som uppges ha stöttat upprorsmakarna, har dödats av regeringen. Över en halv miljon människor har flytt från sina hem till följd av våldet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV