Radar

Nedgrävda tvättlappar avslöjar jordkvalitén

Hur mår jorden? Det ska undersökas med hjälp av tvättlappar i SM i nedbrytning.

Under fredagen ska 400 personer runtom i Sverige gräva ned tvättlappar på två platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Tvättlapparna kommer att grävas upp igen i augusti, och kan då avslöja hur jorden mår. 

Det är SLU och LRF som för andra gången i år bjuder in till SM i nedbrytning. Syftet är att ta reda på hur Sveriges odlingsmark mår, och därmed kunna rädda friska odlingsjordar.

Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora markytor som istället borde användas till matproduktion i världen, enligt SLU. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men varje år minskar den svenska åkerarealen. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

De 400 personer som anmält sig till tävlingen kommer under fredagen att gräva ned tvättlappar som de fått av tävlingsledningen på två olika platser på sin mark, eller trädgård.

Under sista veckan i augusti grävs tvättlapparna upp, fotograferas och så skickas bilderna in till tävlingskansliet, som bedömer hur det biologiska materialet brutits ned. Ju friskare jord, desto mindre blir resterna av tvättlappen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV