Radar

Tegnell: Minskningen har stannat av

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, under måndagens pressträff.

Efter en period av försiktigt positiva besked har den gynnsamma utvecklingen i Europa nu stannat av. Även minskningen i antalet svenska fall bromsar in. Trots det är statsepidemiolog Anders Tegnell hoppfull om att spridningen avtar till sommaren.

Ytterligare åtta personer som smittats av coronaviruset har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Dödssiffran stiger därmed till totalt 4 403 personer. Sedan utbrottet startade har totalt 37 814 personer bekräftats smittade i Sverige.

– I Sverige har den successiva minskningen stannat av något. Vi analyserar vad det beror på, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Möjligen kan det vara en effekt av ökat testande, enligt Tegnell. Medelvärdet gällande dödstalen ligger däremot fortsatt ganska lågt.

– Det rullande medelvärdet som vi brukar prata om ligger på strax under 50, men vi kommer med stor sannolikhet att se mer i morgon. Men det är ändå positivt att vi har så låga fall under några dagar.

Sydamerika en smittmotor

Även i övriga Europa verkar den positiva utvecklingen ha stannat av. Antalet nya smittfall i EU, EEA samt Storbritannien har legat på nästan samma nivå de senaste två veckorna efter att ha minskat kontinuerligt sedan början av april.

Sedan utbrottet startade har totalt 37 814 personer bekräftats smittade i Sverige
Sedan utbrottet startade har totalt 37 814 personer bekräftats smittade i Sverige. Grafik: Ingela Landström/TT

– Möjligen kan det vara en effekt av att man börjar öppna upp i flera EU-länder, men vi får se, säger Tegnell.

Totalt sett har över sex miljoner fall av coronasmitta konstaterats och över 370 000 smittade personer har dött i världen.

– Den stora motorn i smittspridningen är fortsatt Sydamerika och i viss utsträckning Mellanöstern och bort mot Indien.

"Positiv signal"

I Sverige har man börjat titta på mer långsiktiga trender, berättar Anders Tegnell.

– Det är en ganska spridd bild. Några regioner sjunker, några ligger stabilt. Några enstaka har börjat röra sig uppåt, men det är regioner med väldigt få invånare.

2 083 personer har fått eller får intensivvård under pandemin och i dagsläget intensivvårdas 310 personer med covid-19 med respirator. Det finns dock fortsatt god förmåga att möta behovet, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Tio regioner ser en förbättring på kort sikt, och åtta på lång sikt.

– Det är en positiv signal vi ser från många av landets regioner, säger Johanna Sandwall.

Trots beskeden om att minskningen av antalet fall stannat av är Anders Tegnell hoppfull om att spridningen avtar till sommaren.

– Det är två faktorer vi vet har betydelse. Dels sommarvädret, vilket vi vet är bra, som gör att virus överlever sämre, säger han och fortsätter:

– Och sedan, framför allt i Stockholm, är det så pass många som är immuna och då minskar virusspridningen ganska drastiskt.