Radar

Ökat tryck på enskilda avlopp i sommar

Kommunernas jakt på enskilda avlopp är ett slag i luften, tycker forskaren Lars Hylander.

När fler svenskar är ute i sin stugor istället för att åka utomlands på semestern ökar också belastningen på alla de små enskilda avloppen, varav många inte lever upp till kraven på rening, varnar branschorganisationen VVS-fabrikanternas råd. Men alla är inte eniga om att enskilda avlopp är en stor miljöbov.

– Läckage från enskilda avlopp med dålig rening bidrar till att brunnar och badsjöar förorenas, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp, i ett pressmeddelande.

Av Sveriges nästan en miljon fastigheter som inte är anslutna till kommunala avloppsnätet är det 240 000 som bara har slamavskiljning som rening, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Att bara ha slamavskiljning är otillåtet sedan 1969 och VVS-Fabrikanternas Råd har i en enkät till landets kommuner fått fram att takten som de enskilda avloppen åtgärdas är låg. 

Branschorganisationen efterfrågar därför att krav på avloppsdeklarationer ska införas för fastighetsägare, något som föreslagits i en statlig utredning som ligger till grund för en propositions som regeringen ska lägga fram i höst. 

"Lagarna behöver ändras"

Inte alla håller med i problembeskrivningen som VVS-fabrikanternas råd presenterar. Lars Hylander, forskare i miljöanalys vid SLU, och med mångårig erfarenhet av studier kring avloppssystem, har i ett flertal debattinlägg under de senaste åren svarat på just dessa krav:

”Flera domslut från Mark- och miljödomstolen, nu senast det med Anders Solvarms utsläppsfria toalettlösning i Vänersborg, visar att det är lagarna och domstolsprocesserna som måste ändras för att miljövänliga toalettlösningar ska kunna införas i Sverige. Detta istället för ytterligare en pålaga i form av avloppsdeklarationer är vad som krävs för att ge småhusägarna förutsättningar att ta ansvar för sina avlopp och därmed minska samhällets miljöbelastning.” skrev han förra året i Dalademokraten.

Anders Solvarms domstolsprocess skrev LFT också om förra året i nummer 72.

"En miljardindustri"

Kommunernas jakt på enskilda avlopp är ett slag i luften, säger också Lars Hylander till SVT i en intervju 2018:

– Det är definitivt en felsatsning, ska man göra något med avloppen så ska man se till att man får ett ökat kretslopp.

Han påpekar också att dagens avloppskrav är en miljardindustri och en guldgruva för branschen. Lars Hylander tycker dessutom att myndigheternas krav på landsbygdsbefolkningens avloppsanläggningar är respektlös.

– Det är en minoritet i samhället som bor på landsbygden med enskilda avlopp, de är svagt organiserade och har inte den juridiska kapaciteten, säger han, till SVT.