Radar

Asfaltsyta i Malmö förvandlas till blomsteräng

Skeppsbrokajen i Malmö ska göras om till en blommande äng.

Skeppsbrokajen i Malmö ska under en övergångsperiod förvandlas från asfaltsyta till en blomstrande äng. Tanken är att gynna vilda pollinatörer mitt i stan och använda återvunnet material och biokol som bidrar till att minska klimatpåverkan.

– Biologisk mångfald och klimatförändring är två oerhört angelägna frågor just nu och här tar vi oss an båda, säger Larsola Bromell, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret i ett pressmeddelande. 

Den tillfälliga ”urbana ängen” är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och innovationsprojektet Rest till Bäst, som finansieras av Vinnova. 

Ängen är tänkt att finnas där medan man planerar för en större förändring på Skeppsbrokajen i Malmö. 

– Vi hoppas att testerna ska visa på den potential som finns för att skapa höga biologiska värden på en annars död asfaltsyta. Dessutom är materialet som helhet tänkt att kunna återanvändas på en ny plats, när tiden för mellananvändning just här är över, och då med en rik fröbank av ängsväxter,  säger Larsola Bromell. 

Anläggning av ängsytan kommer att ske under tisdagen den 2 juni och förväntas stå i blom redan under sensommaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV