Radar

Länsstyrelsen överklagar beslut om skyddsvall i Vellinge

Falsterbonäset i Skåne ligger riskabelt till när havsnivån stiger.

Mark- och miljödomstolens beslut att bygga en skyddsvall mot översvämningar på Falsterbohalvön i Vellinge överklagas nu av  Länsstyrelsen i Skåne. Kommunen har velat bygga skyddet i flera år, men mött kritik, bland annat från fastighetsägare. 

– Det här är ett ärende som är både omfattande och komplext. Mark- och miljödomstolens dom stämmer i flera avseenden överens med Länsstyrelsens ståndpunkter, dock inte i alla, säger miljödirektör Annelie Johansson i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen anser till exempel att vissa sträckor av skyddet gör intrång i skyddade naturreservat eller Natura 2000-områden.

De har också synpunkter på halter av föroreningar som tillåts i de massor som ska bygga upp översvämningsskyddet  och vill se strängare krav än de som beslutats av mark- och miljödomstolen.

Flera  olösta frågor

Det var i början av maj som mark-och miljödomstolen fattade beslut om att bygga översvämningsskyddet. Byggprojektet beräknas ta tio år att genomföra och flera frågor är ännu olösta, till exempel vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägare och golfklubbar som påverkas.

Länsstyrelsen har begärt anstånd med att precisera yrkanden och grunder till den 15 juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV