Radar

Fler testamenterar till ideella organisationer

Bara 20 procent av svenskarna skriver testamente idag.

Insamlingen av pengar till ideella organisationer i Sverige blev under 2019 större än någonsin – 9 miljarder kronor samlades in. Den typen av gåvor som ökar mest är testamenten. På grund av coronakrisen förutspås dock en nedgång under 2020. 

Allmänhetens givande ökade totalt 11 procent under 2019 jämfört med 2018, enligt Giva Sveriges årliga rapport om insamling av gåvor. Den största delen av ökningen står testamenterade gåvor för – på sex år har testamenten till ideella organisationer ökat med 80 procent, från 883 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor.

– Det är positivt att fler har upptäckt möjligheten att ge till en ideell organisation även i samband med testamenten. Men bara 20 procent av svenskarna skriver testamente idag, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige i ett pressmeddelande. 

Vilka bryr vi oss om?

Vid Uppsala universitet pågår forskning om hur svenskarna väljer att fördela sina pengar efter sin bortgång. Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi, har funnit att 3 till 4 procent av kvarlåtenskaperna i Sverige testamenteras till ideella organisationer.

I sin forskning tittar han på vad som skiljer de som testamenterar till ideella organisationer från de som inte gör det.

– De som har barn eller partner när de avlider testamenterar i genomsnitt mindre än 0,1 procent av sin kvarlåtenskap till välgörenhet. Vår forskning går ut på att försöka förstå dessa mönster och vad de säger om altruism; vilka vi bryr vi oss om och hur mycket, säger Mikael Elinder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV