Radar

Stora mängder kloakvatten släpps ut i Öresund

Över 35 miljarder liter orenat avloppsvatten har släppts ut i Öresund från Köpenhamns kommun mellan 2014-2018.

Planerna på att släppa ut stora mängder orenat avloppsvatten från Köpenhamn i Öresund under fem dagar har skjutits upp efter att ha väckt stor uppståndelse i både Sverige och Danmark. Men nu avslöjas att betydligt större mängder kloakvatten har släppts ut i havet de senaste åren. Även på den svenska sidan släpps avloppsvatten ut.

De 290 000 kubikmeter avloppsvatten som stoppats är bara en droppe i havet jämfört med de över 35 miljarder liter orenat avloppsvatten som släppts ut i Öresund från Köpenhamns kommun under perioden 2014 till 2018, rapporterar danska TV2 Lorry. Det är 120 gånger mer än den mängd som nu väckt rabalder.

Avslöjandet upprör flera politiker.

– Det här är våldsamma siffror. Och det visar ju att det utsläpp vi har diskuterat de senaste dagarna bara är toppen på ett isberg, säger Martin Lidegaard från De radikale till TV2 Lorry.

Även från den svenska sidan släpps årligen orenat vatten ut från avloppsnätet, rapporterar Sydsvenskan.

Förra året släpptes cirka 65 000 kubikmeter orenat vatten ut av VA Syd, som tar hand om det som spolas ner i sydvästra Skåne. 2017 släpptes drygt 250 000 kubikmeter ut.

Inte lika smutsigt som det danska

Men vattnet, som släpps ut i vattendrag som mynnar ut i Öresund, är långt ifrån lika smutsigt som vid det planerade utsläppet i Danmark.

– När vi släpper ut vatten innehåller det en väldigt liten andel fekalier. Cirka 90 procent är rent regnvatten, säger Andreas Lagerblad, avdelningschef för avloppsvatten på VA Syd.

Cirka en tredjedel av Malmös avloppsnät består av äldre kombinerade avloppsledningar som leder bort både spillvatten från hushåll och regnvatten.

För att skydda VA-systemet vid kraftig nederbörd släpps vatten ut ur ledningarna, ofta i Malmös kanaler. Endast cirka två procent består av sånt som folk spolat ner i toaletten, uppger Sydsvenskan.