Radar

Hon får pris för att öka biologisk mångfald i jordbruket

Nära hälften av Sveriges växter och däggdjur, alla kräl- och groddjur, en fjärdedel av de fåglar som häckar i landet och hälften av alla insekter är knutna till olika delar av jordbrukslandskapet.

Helena Allard får Sveriges lantbruksuniversitets naturvårdspris 2020 för sitt arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål.

”Genom åtgärdslistan har möjligheterna för den biologiska mångfalden ökat kraftigt i odlingslandskapet”, skriver SLU i ett pressmeddelande.

– Jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Tyvärr är det också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade. Alla åtgärder som gynnar dessa arter är viktiga, säger Lena Tranvik, tf chef SLU Artdatabanken i ett pressmeddelande.

Förslag: "så blommande remsor vid åkern"

Helena Allards åtgärdslista har lett till att över 1000 odlare nu genomför åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen.

Några exempel i listan är att så blommande remsor vid åkern, vilket gynnar både fåglar och insekter. Ett annat är att plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.

Genom att anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs, minskar behovet av växtskyddsmedel vilket bidrar till livsmiljöer för många insekter, enligt listan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV