Radar

FN varnar för bakslag för mänsklig utveckling

Covid-19 kan komma att bryta trenden med en positiv utveckling för mänskligheten, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

På grund av covid-19 kan den mänskliga utvecklingen i världen minska för första gången sedan 90-talet då måtten för en global levnadsstandard började mätas, varnar UNDP, FN:s utvecklingsprogram, i en ny rapport.

Covid-19 har slagit hårt mot både hälsa, utbildning och inkomst i både fattiga och rika delar av världen. Totalt har över 300 000 personer avlidit, och enligt uppskattningar kommer den globala inkomsten under detta år att falla med fyra procent per capita. Denna allmänna nedgång i mänsklig utveckling är ett trendbrott enligt UNDP:

– Världen har sett många kriser under de senaste 30 åren, inklusive den globala finanskrisen 2007–2009. Var och en har slagit hårt mot mänsklig utveckling, men totalt sett har de globala utvecklingsvinsterna ökat år för år, säger Achim Steiner, chef för UNDP, i ett pressmeddelande.

Organisationen menar att den kombinerade effekten av pandemin kan innebära den största uppmätta tillbakagången av mänsklig utveckling sedan 90-talet då konceptet togs fram.