Radar

Stillasittande fritid risk för mentala hälsan

"Mentalt passivt" sittande, som tv-tittande, innebär en större risk för hälsan än "mentalt aktivt" som att lösa korsord, enligt forskarna.

Att ha en låg fysisk aktivitet på sin fritid ökar risken för depressions- och ångestsymtom, medan ett stillasittande arbete inte innebär en lika stor risk, enligt ny forskning.

Deltagare i två omfattande studier har fått svara på frågor om hur mycket de sitter på fritiden och på arbetet, hur ofta de gör avbrott i sittandet och hur ofta de upplever oro, nedstämdhet eller ångest. 

– De som satt mycket på fritiden hade nästan tre gånger så hög risk att ofta uppleva depression och ångestsymtom, även efter att vi tagit hänsyn till andra faktorer som utbildningsnivå, rökvanor, BMI och motionsvanor, säger  Elin Ekblom Bak, en av studiens författare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i ett pressmeddelande.

Det visade sig att sambandet var mycket svagare för de som sitter mycket på arbetet och det stämmer också överens med tidigare studier.

– Där har man funnit en högre risk för depression vid mycket ”mentalt passivt” sittande, som slösurfande på mobilen och tv-tittande som är mer vanligt på fritiden, men en mindre risk för mer ”mentalt aktivt” sittande, som att utföra arbetsuppgifter, lösa korsord eller sudoku, fortsätter Elin Ekblom Bak.

I den andra studien undersöktes om avbrott i stillasittandet hade betydelse för den mentala hälsan, och forskarna kunde se att de som ofta gick upp och rörde på sig hade en halverad risk att ofta uppleva depression och ångestsymtom. Även ”lite” fysisk aktivitet ger alltså utslag på bättre hälsa jämfört med ingen aktivitet alls, menar de. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV