Radar

Biståndet kan minska rejält nästa år

De ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin är enorma för låginkomstländer.

Covid-19 har gjort att fler människor än någonsin är i behov av humanitär hjälp. Men det kraftigt försämrade ekonomiska läget innebär samtidigt stora minskningar i det svenska internationella biståndet, skriver biståndsplattformen Concord.

Eftersom biståndsbudgeten utgör en procent av Sveriges BNI, påverkas den av en nedgång i svensk ekonomi. Biståndsplattformen Concord har räknat ut att nedgången i ekonomin kan innebära att Sveriges bistånd minskar med 1,3-3,3 miljarder kronor år 2021. År 2019 var Sveriges totala bistånd 51 miljarder kronor.

Minskningen på 3,3 miljarder kronor är beräknad utifrån ett scenario där krisen fördjupas och förlängs. Minskningen på 1,3 miljarder bygger på konjunkturinstitutets prognos från den 29 april. Men under den senaste månaden har prognosen försämrats, och enligt Concord finns en risk att den fortsätter att försämras.

"Miljoner barn riskerar att dö"

Det är inte bara svenskt bistånd som beräknas bli mindre på grund av pandemins konsekvenser för ekonomin. Sammantaget kan höginkomstländernas internationella bistånd minska med hela 11 miljarder  dollar under 2021.

Enligt våra beräkningar kommer mer än 30 miljoner barn falla ner i extrem fattigdom bara i Afrika söder om Sahara och miljoner barn riskerar att dö i olika behandlingsbara sjukdomar när otillräckliga sjukvårdssystem översvämmas av covid-19-sjuka. Att biståndet riskerar att minska när det behövs som mest är något som oroar mig djupt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Den svenska regeringen och majoriteten av de politiska partierna håller fast vid att biståndet ska utgöra en procent av BNI. Vänsterpartiet föreslog i samband med presentationen av vårändringsbudgeten ett extra tillskott på en halv miljard kronor till bistånd under coronakrisen, medan Sverigedemokraterna föreslog en minskning av biståndet till 0,5 procent av BNI.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV