Radar

Ekologisk odling rekordhög

Intresset för ekologisk odling ökar i världen.

Ekologisk odling ökar stadigt i världen, en trend som hållit på sedan flera år tillbaka. Även efterfrågan på och försäljningen av ekologiskt odlad mat ökar. Men fortfarande är en mycket liten del av all odlingsmark ekologiskt odlad.

Den ekologiska odlingen har ökat nästan varje år sedan 1999 då 11 miljoner hektar odlades ekologiskt. Nu är den rekordhög, med 71,5 miljoner hektar, enligt Naturskyddsföreningen. 

Ungefär hälften av den ekologiskt odlade jordbruksmarken ligger i Australien, där ekoodling har förespråkats sedan länge.

Men trots ökningen är fortfarande bara 1,5 procent av världens odlingsmark ekologiskt odlad. Och bara 16 länder i världen odlar ekologiskt på mer än 10 procent av sin jordbruksmark. Ett av de länderna är Sverige, här är ungefär 20 procent av jordbruksmarken ekologiskt odlad.

Typiske ekobonden från Indien

Regeringens mål är att 30 procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad till år 2030. Naturskyddsföreningen går längre än så, deras rekommendation är att 50 procent av åkerarealen ska vara ekologisk till 2030.

Det finns 2,8 miljoner ekoodlare i världen. Den typiska ekobonden, enligt Naturskyddsföreningen är från Indien, där drygt 1,1 miljoner bönder odlar ekologiskt. På andraplats kommer Uganda med 210 000 ekoodlare och i Etiopien finns det 204 000 som odlar ekologiskt.

De flesta av världens ekoodlare är småbrukare som odlar ekologiskt för att försörja sig och sina familjer, och säljer sina grödor lokalt. Många väljer att odla ekologiskt för att kunna ge familjen mat utan att bekämpningsmedel finns kvar på grödorna.

Marknaden för ekologisk odling 

Världshandeln med ekologiskt odlade grödor slog rekord år 2018, och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder amerikanska dollar. 

Den största marknaden för ekologiska produkter finns i USA, följt av Tyskland och Frankrike.
Men om man ser i förhållande till antalet innevånare, så handlas det mest ekologiskt i Schweiz och Danmark (båda med 312 Euro per person), med Sverige (231 Euro per person) på en tredjeplats. 
Källa: Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV