Radar

Vägbyggen kan halvera sin klimatpåverkan

Byggsektorn står för en fjärdedel av utsläppen av koldioxid.

Byggsektorn är en stor källa till klimatutsläpp, den fjärde största både i Sverige och globalt. Forskare har räknat ut att utsläppen skulle kunna halveras redan idag, bland annat genom alternativa material och produktionstekniker.

För att undersöka möjligheterna till minskade utsläpp från vägbyggen har forskare på Chalmers och Göteborgs universitet detaljstuderat bygget av en åtta kilometer lång vägsträcka mellan Lidköping och Källby, rapporterar forskning.se
 
De har gått igenom allt material och alla aktiviteter för att räkna ut den totala klimatpåverkan.

– Skulle man optimera transporterna av material, vägmassor och avfall finns stora vinster att göra. Vi är dåliga på logistik i Sverige. Förutom att transportera material till och avfall från ett vägbygge sker också många förflyttningar inom projekten, säger Ida Karlsson, doktorand på Chalmers i forskning.se.

Byggföretaget kunde enligt beräkningarna minska utsläppen med en femtedel jämfört med de referensvärden som Trafikverket tagit fram. Det visade sig också vara möjligt att halvera utsläppen med hjälp av teknik som redan finns att tillgå – och att komma ner till nollutsläpp fram till år 2045.