Radar

Social ojämlikhet lyfts lokalt i coronafrågan

Information om coronaviruset och Covid-19 på flera språk, som har satts upp av stadsdelsnämnden i Husby.

I stadsdelarna i Järva nordväst om Stockholm har engagerade svensksomaliska medborgare startat en egen kriskommitté för att väcka opinion om spridningen av covid-19 i området.

Kommittén menar att myndigheterna inte har sett till Järvabornas behov i kampen mot coronaviruset och pekar på underliggande ojämlika strukturer.

– Syftet med vår kommitté är att synliggöra den ojämlikhet som finns i samhället och som utgör en grund till varför Järvaborna är särskilt utsatta, säger Degmo Daar som är kriskommitténs talesperson, i ett pressmeddelande.

Information på flera språk

I Stockholm larmade sjukvården i slutet av mars att Järvabor var överrepresenterade bland de som insjunknat av viruset, och specifikt svensksomalier. 

”Vi har en utmaning i ett samhälle med så många som kommer med annan bakgrund och andra språkkunskaper, och vi är generellt sett alldeles för dåliga på att nå ut till dem”, sa Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB till SVT i samband med detta.

Som en första lösning gjordes en satsning med att tillgängliggöra information på flera språk, bland annat i trapphus och på offentliga platser i Järva. Det lokala civilsamhället och människorättsorganisationer som Amnesty pekar dock på att andra faktorer spelar in som trångboddhet, sämre folkhälsa och livsvillkor.

Bör betraktas som riskgrupp

Det är ett inofficiellt nätverk av svensk-somalier som står bakom kommittén – några är boende i Järva och andra har någon annan anknytning till området.
De menar att boende i Järvaområdet bör ses som en riskgrupp men att de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar är svåra att tillämpa för många som exempelvis arbetar inom serviceyrken.

– Myndigheterna och staden måste tillsammans vidta alternativa åtgärder som går att genomföra. Genom utbyte av erfarenhet kan kommitténs engagemang även begränsa smittspridningen i andra socialt utsatta områden runt om i Sverige, säger Degmo Daar.