Radar

EU-kritik mot svenskt naturskyddsarbete

EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte ha utsett tillräckligt många Natura 2000-områden.

EU-kommissionen riktar formell kritik mot Sverige för arbetet med de så kallade Natura 2000-områdena, uppger tidningen Sveriges Natur.

”Kommissionen ber Lettland och Sverige att respektera sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser för bevarandet av livsmiljöer och skyddade arter inom Natura 2000-nätverket, enligt Art- och habitatdirektivet”, skriver kommissionen i en underrättelse, enligt tidningen.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade om områden inom EU, där syftet är att bevara den biologiska mångfalden.

Enligt kommissionen har Sverige inte utsett tillräckligt många områden.
Sveriges Natura 2000-nätverk är otillräckligt både vad avser habitat och arter under art- och habitatdirektivet och fåglar och fågelskydd under fågeldirektivet. Flera områden har ännu inte utsetts, inklusive havsskyddsområden”, skriver kommissionen i underrättelsen.

Sverige har nu fyra månader på sig att svara på underrättelsen från EU-kommissionen, skriver Sveriges Natur.