Radar

Aktioner mot Sveaskog i hela landet

XR protesterar mot att Sveriges största skogsägare, Sveaskog avverkar skogar med höga naturvärden, som behövs för den biologiska mångfalden och för klimatet eftersom de lagrar mycket kol i marken.

Idag, tisdag, genomför nätverket Extinction Rebellion flera aktioner runtom i landet för att uppmärksamma Sveaskogs ohållbara skogsbruk. XR anklagar bolaget för att avverka nyckelbiotoper i skyddsvärd skog som behövs för den biologiska mångfalden.

I Stockholm kommer aktivister bland annat att plantera lövträd utanför företagets entré för att illustrera den artutrotning de anser att bolaget bidrar till.

– Vi kräver att Sveaskog skyddar biologiskt värdefulla skogar, att fler skogsområden restaureras och att skogsbruket övergår till kalhyggesfria metoder. Därför måste staten sänka avkastningskraven på Sveaskog, säger Anna Termine som deltar i aktionen, i ett pressmeddelande.

"Bidrar till artutrotning och klimatkrisen"

Sveaskog, som är FSC-certifierade får inte avverka nyckelbiotoper, det vill säga skogsområden med höga naturvärden som är viktiga för växter och djur, men gör det ändå på grund av statens höga vinstkrav och brist på avverkningsmogen skog, menar XR.

– Istället för ett hållbart skogsbruk med levande blandskogar där djur och växter kan leva har Sveaskog skapat kommersiella trädplantager, ogästvänliga monokulturer som bidrar till artutrotningen och klimatkrisen, säger Anna Termine.

Omkring 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige och hotas av det industriella skogsbruket. Sveaskog planerar bland annat att avverka i ekoparken Hornsö, ett av västra Europas viktigaste områden för hotade insekter.

Utanför Sorsele planerar Sveaskog att skövla skog med 26 rödlistade arter och två nyckelbiotoper.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV