Krönika

Minns du Greta Thunberg?

Av en märklig slump läser jag ut Matilda Gustavssons fantastiska och mycket obehagliga bok Klubben bara några ögonblick innan jag får reda på att poeten Kristina Lugn avlidit. Blott en kort stund har förflutit sedan jag läst Lugns egna ord citeras: ”Jag röker, ni dör.”

Det är inte länge sedan vi översvämmades av artiklar och reportage om övergrepp på kvinnor, om kulturprofilen och om Svenska Akademien. Me Too-rörelsen var på det som brukar kallas ”allas läppar” och äntligen pratades det om det som alla uppenbarligen visste. Det strukturella könsförtrycket och det som är det mest skrämmande med Gustavssons bok är just detta. Blundandet inför det som inte var enskilda händelser utan kutym.

Så småningom falnade intresset och Greta Thunberg äntrade scenen med sina uppmaningar om att vi måste rädda världen undan en förestående katastrof. För en tid hyllade alla henne. Från skolelever till påven och Barack Obama. Ja, somliga tyckte till och med att hon skulle få Nobels fredpris.

Thunbergs energi och engagemang var – och är förmodar jag – imponerade. Ett bevis på att alla kan göra något, även om alla givetvis inte orkar lika mycket som hon. Nu var naturen, planeten och miljön det allra viktigaste och det man pratade om. Många var de möten med maktens potentater där Thunberg syntes och den stora massan applåderade. Så kom pandemin…

I morgontidningen (DN 10/5) läser jag en alldeles lysande krönika av Björn Wiman där han bland annat skriver att media måste kunna hantera flera kriser samtidigt. Ja, det är ju uppenbart att de inte kan det. Flockmentaliteten hos journalisterna är så graverande att den också blir generande. Förutom att ett tema ständigt tillåts dominera hinner man inte med de viktiga följdfrågorna eller analyserna ur andra och bredare perspektiv. Varför ställs det till exempel så få frågor om utebliven global solidaritet? Vi stänger skidliftar, men förmår inte upphöra med vapenexport till krigförande diktaturer för att nämna ett riktigt sorgligt exempel.

Tyvärr går samma tunnelseende igen hos beslutsfattarna som när de nu sprider miljarder för att öka produktionen, som vore de monopolpengar i ett sällskapsspel. Staten trycker upp obligationer som Riksbanken och pensionsfonderna i första hand köper. Så skapas mer ekonomiska resurser att förbruka de jordens tillgångar som inte går att öka lika lätt och ansvarslöst.
Pliktskyldigast sägs det något om grön omställning, men det är företagen som ska räddas. Tillväxten och konsumtionen. Det som nyss skulle bromsas får plötsligt miljarder för att kunna fortsätta öka när vi är tillbaka i vårt livsfarliga ”normala” igen.

”Efter ett kraftigt uppsving under de senaste åren har rapporteringen kring klimatfrågan i världens medier gått ned med 30 procent från mars till april i år, vilket förstärker en utveckling som inleddes redan i januari när coronaviruset började spridas över världen”, skriver Björn Wiman.

Då kom det ändå rapporter för bara några dagar sedan om att koldioxidhalten i atmosfären var den högsta på tre miljoner år. Ja, precis, tre miljoner år!

Och någon vecka före detta fick vi veta att risken är påtaglig för att vi kommer att ha tre miljarder klimatflyktingar om 50 år, ifall temperaturen på vår planet fortsätter att stiga.

Båda dessa för framtiden på vår jord ödesdigra nyheter tycks dock väga lätt jämfört med oron för att vi inte kommer att kunna göra någon utlandssemester i sommar eller att det är så hemskt att vi har tråkigt.

Denna morgon tar jag Björn Wiman i handen och ropar så högt jag kan: Vi måste se helheten! Vi måste minnas det som nyss var! Vi måste tänka igenom människans roll i världen och se saker ur nya perspektiv. Reflektera.

Jämställdheten som diskuterades så mycket för ett par år sedan är lika viktig nu. Tillsammans med all rättvisa för den delen. Mellan kulturer. Mellan könen. Mellan olika nationaliteter…

Anders Tegnell är nog bra, men det måste finnas plats på samma estrad samtidigt för Greta Thunberg. Eller Matilda Gustavsson för den delen. Hotet mot vår planet har inte avstannat. tvärtom finns det mörka krafter som utnyttjar att strålkastarljuset nu bytt plats. Och så freden. Under 2019 ökade de militära utgifterna igen. Sverige är en del av detta och det kan inte få fortsätta så.

Det är tid för eftertanke och vi måste förena de goda krafterna istället för att ständigt ställa dem mot varandra. Annars finns risken att folk snart ställs mot folk igen och att vi och dom-resonemanget blir det ”normala” istället för det undantag det bör vara.

Matilda Gustavssons bok "Klubben". Sättet att klä av etablissemanget utan att för en sekund sjunka till deras nivå.

Det mänskliga och massmediala tunnelseendet. Vi tycks bara klara en stor fråga i taget.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.