Radar

Helsingborg fortsätter vara bäst på miljö i Sverige

Helsingborg har sedan 1990 lyckats halvera utsläppen av växthusgaser i kommunen.

Helsingborg har för fjärde året i rad utsetts till miljöbäst i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av alla landets kommuner. Eldrivna busslinjer, minskade utsläpp av växthusgaser och minskat matsvinn hör till några av stadens framgångar.

– Det är ett målmedvetet och strategiskt arbete under många år med fokus på livskvalitet och klimat- och energifrågor som ligger bakom, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

Helsingborg har sedan 1990 lyckats halvera utsläppen av växthusgaser i kommunen, bland annat genom att ställa om till klimatsmart fjärrvärme, men även genom kontinuerligt arbete med energieffektivisering.

Stadens mest trafikerade busslinje, Helsingborgsexpressen, är helt eldriven. På två år har matsvinnet i de kommunala skolorna minskat med 44 procent, och skolmatens klimatpåverkan har minskat med 25 procent.

Stadens medarbetare och politiker har ökat andelen hållbara tjänsteresor med 50 procent på tre år.

Planerar ny biokolsanläggning

– Stadens framgång i miljö- och klimatarbetet har grundlagts i en bred politisk majoritet. Nu tar vi nästa steg för att utveckla det framgångsrika arbetet med stadens livskvalitetsprogram, säger Lars Thunberg, (KD) kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet.

I staden förbereds för projekt som cirkulära flöden i Vera Park, ett system för självkörande, elektriska lastbilar i Helsingborgs hamn, laddstationer för elbilar som installerats i staden, och en ny biokolsanläggning.

Aktuell Hållbarhets ranking bygger på en enkät med 22 frågor om kommunernas åtgärder, beslutade mål och långsiktiga strategier i miljö- och hållbarhetsarbetet. Årets enkät innehöll även flera frågor om verktyg, innovationer och samverkan för att nå klimatmålen.

Även Världsnaturfonden WWF anser att Helsingborg är en av de städer som gör mest för att minska utsläppen enligt Parisavtalets mål.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV