Radar

Fortfarande stark machokultur i byggbranschen

Nästan var femte kvinnlig chef anser att det förekommit sexuella trakasserier på deras arbetsplats de senaste 12 månaderna.

Medvetenheten om jämställdhet bland cheferna i byggsektorn har ökat de senaste åtta åren. Men kvinnorna uppfattar arbetsklimatet som mycket sämre än männen. Och machokulturen är fortfarande ett problem, enligt en ny rapport.

Undersökningen har gjorts av branschföreningen Byggcheferna, som representerar chefer inom samhällsbyggnad, det vill säga bygg-, arkitektur-, stadsplanerings- och infrastrukturområdet.

Den visar att det finns allvarliga brister i arbetsklimatet, trots viktiga framsteg. Både kvinnor och män vittnar om sexuella trakasserier, härskartekniker och en hård byggjargong.

Kvinnor mer utsatta för härskartekniker

Bland cheferna uppfattar kvinnorna arbetsklimatet som betydligt sämre än männen. 35 procent av kvinnorna svarade att mobbning förekommer, medan motsvarande siffra bland männen var 20 procent.

Nästan dubbelt så många kvinnor som män anser att utfrysning förekommer och nästan var femte kvinnlig chef anser att det förekommit sexuella trakasserier på deras arbetsplats de senaste 12 månaderna.

Bland cheferna har dubbelt så många kvinnor som män utsatts för härskartekniker.

– Att kvinnor och män svarar så olika visar att vi behöver fortsätta arbeta bort machokultur på våra arbetsplatser. Den är det främsta hindret för en bättre könsbalans och mångfald, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV