Radar

SD vill minska biståndet med hälften 

Jimmie Åkesson, partiledare för SD.

Sverigedemokraterna föreslår i sin vårbudgetmotion att Sveriges bistånd ska halveras. En motivering är den pågående coronapandemin. I motionen står det också att Sverige inte kan skänka bort enorma belopp utan krav på motprestationer.

Det är tidningen Omvärlden som granskat oppositionspartiernas vårbudgetmotioner och vad de anser om biståndet. Granskningen visar att Vänsterpartiet vill öka biståndet med en halv miljard, medan Sverigedemokraterna vill se en minskning på minst 20 miljarder kronor. 

Sverigedemokraterna uppger till Omvärlden att de istället vill satsa på humanitärt bistånd ”i krisens närområde” och tycker att en större del av biståndet bör gå till hälsovårdsinsatser, som till exempel att hindra vidare smittspridning av covid-19.

Enprocentsmålet ligger fast

I höstas var Moderaterna och Sverigedemokraterna i sina skuggbudgetar överens om att minska biståndet till 0,7 procent av BNI. Men nu har SD alltså ändrat sig, och vill minska ramen till 0,5 procent av BNI.

Kristdemokraterna håller fast vid att Sveriges bistånd ska vara 1 procent av bruttonationalinkomsten, som riksdagen kommit överens om.

Hittills finns inte någon majoritet i riksdagen för att överge enprocentsmålet, skriver Omvärlden, även om Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete tidigare uppget att ”vi får vara nöjda om vi får behålla enprocentsmålet”.