Radar

Ny studie behandlar oro kopplad till corona

Överdriven nyhetskonsumtion kan vara ett tecken på ökad oro.

Går du in och läser om dödstalen i Italien var femte minut? En ny studie vid Karolinska institutet erbjuder en behandling som kan dämpa oron folk känner under coronapandemin. Visar den sig verksam kan den implementeras i Region Stockholm.

– Det finns flera studier från Kina, USA och andra länder som visar att graden av oro och ångest relaterad till covid-19 har ökat ganska mycket, säger Erik Andersson, forskare vid Karolinska institutet och en av personerna bakom studien.

Han har tillsammans med kollegan Tove Wahlund tidigare studerat överdriven oro och hur den kan behandlas via internet med så kallade självhjälpsprogram. Resultatet har varit att mer än hälften upplever en rejäl minskning av oro efter behandlingen, oavsett om personerna haft psykiatriska diagnoser eller ej.

– Hon sade att vi måste göra något av det här, vi ser massor av rapporter att oron ökar och vi har behandlingspaket som vi kan slå ihop och nå ut till populationen ganska snabbt, säger Erik Andersson.

Tre veckor lång

Den nya studien riktar sig mot personer som har vad han beskriver som ohjälpsam oro, där känslan inte står i paritet med problemen. Han exemplifierar med att man går in för att kontrollera dödstalen i Italien var femte minut, har svårigheter att sova eller koncentrera sig.

– Det innebär att man ska besväras av oro större delen av dagen och att man upplever denna oro som svår att kontrollera.

Hur svår oron upplevs är väldigt individuellt. Samtidigt är oro någonting som behövs för att vi ska vidta försiktighetsåtgärder, som att följa Folkhälsomyndighetens råd, poängterar Erik Andersson. Sund oro kan exempelvis vara att man känner att man behöver hålla avstånd när man går och handlar.

Utgår från självhjälpsbok

För att delta i studien krävs att man uppfyller vissa kriterier. På hemsidan coronaoro.se fyller personer i flera formulär och får inom två dygn svar på om man kvalificerat sig. Forskarna hoppas på 670 deltagare.

Studien är tre veckor lång och utgår ifrån en självhjälpsbok där deltagarna går igenom de centrala delarna av hur oro fungerar innan de går vidare till hur man hanterar den. Personer med stark depression eller självmordstankar kan inte delta eftersom de bedöms behöva en annan sorts hjälp.

Erik Andersson förklarar att det inte är en behandling med en terapeut eftersom man vill få ut programmet snabbt.

Om studien faller väl ut kan behandlingen komma att implementeras i den reguljära verksamheten inom Region Stockholm, enligt forskarna.

"Outforskat område"

– Min gissning är att det här kommer att fungera ganska bra. Det vi har gjort i korthet är att vi kondenserat de komponenter vi testat i orosbehandlingar tidigare. Så jag ser ingen anledning till att det här inte ska fungera bra.

Tidigare forskningsstudier har riktat in sig på människor som kan ha känt oro under 15 års tid medan den här studien följer oro som kan ha uppstått av helt giltiga skäl, som att en närstående blivit smittad, eller att man blivit varslad eller permitterad.

– Vi har gjort behandlingen för vad vi tror kan vara effektivt men det här är helt outforskat område. Det är ingen som har varit med om det här tidigare, säger Erik Andersson.

Studien i korthet

I studien utvärderas en tre veckor lång självhjälpsbehandling via internet. Hälften av alla deltagare slumpas till att påbörja behandlingen direkt, den andra hälften får vänta tre veckor. I behandlingen arbetar man som deltagare självständigt med fem kapitel och gör övningar för att lära sig att hantera sin oro bättre.

För att kunna delta i studien behöver du besväras av allvarlig oro över covid-19 och vara minst 18 år gammal. Du behöver vara bosatt i Sverige och inte ha någon i ditt hushåll som är med i studien samtidigt. Om du har svåra depressiva besvär och/eller självmordstankar kan du inte vara med i just den här studien.

Källa: Karolinska institutet

Detta oroar vi oss över

Det människor oroar sig mest över i coronatider är följande enligt en undersökning från Sifo som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Att arbetslösheten i samhället ska öka (86 procent)

Att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem (85 procent)

Hur våra välfärdssystem ska klara effekterna av coronavirusets spridning (70 procent)

Att sjukvården inte har kapacitet att omhänderta mig eller mina anhöriga (59 procent)

Att värdet på mina besparingar sjunker (52 procent)

Undersökningen baseras på svar mellan 21 mars och 10 maj. Totalt har drygt 5 000 personer svarat på frågor i enkäten.

Källa: MSB/Sifo

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV